‘We willen niet beperkt worden door onze eigen grenzen’

In een provincie die bekendstaat om zijn vele water, is de taak van een waterschap natuurlijk een erg belangrijke. Bij Wetterskip Fryslân, dat overigens ook verantwoordelijk is voor de waterhuishouding in het Groningse Westerkwartier, zijn dan ook zo’n zeshonderd mensen werkzaam. Zorgen dat de systemen die al die medewerkers bij hun dagelijkse werkzaamheden gebruiken zo soepel mogelijk lopen; het twintig man sterke ICT-cluster van het waterschap heeft er een dagtaak aan, aldus Pieter Schaafsma, Clustermanager ICT en André Tinga, Teamleider ICT-beheer.

‘Een goede ICT-infrastructuur is een belangrijke randvoorwaarde voor het functioneren van de organisatie’, zo geven Pieter Schaafsma, Clustermanager ICT en André Tinga, Teamleider ICT-beheer, aan. ‘Het ICT-cluster is dan ook een belangrijke peiler binnen Wetterskip Fryslân: we zorgen ervoor dat al onze collega’s zo goed en gemakkelijk mogelijk met alle verschillende applicaties kunnen werken.’

De digitalisering en automatisering van vrijwel alle processen binnen Wetterskip Fryslân is een voortdurende ontwikkeling. ‘Het herdefiniëren van processen is binnen alle waterschappen in Nederland momenteel een belangrijk item’, zo vertelt Pieter Schaafsma. ‘Denk bijvoorbeeld eens aan al onze medewerkers in de buitengebieden, van onderhoudsmedewerkers tot muskusratvangers: ze werken meer en meer met mobiele hulpmiddelen als tablets en smartphones. Wij zorgen ervoor dat die nieuwe werkprocessen zo goed mogelijk van ICT worden bediend.’

‘Het gebruik van iPads, smartphones, maar bijvoorbeeld ook de onderwaterdrones, die gebruikt worden voor zaken als het controleren van beschoeiingen en vaarwegen of voor het meten van de waterkwaliteit, levert natuurlijk veel data op’, zo vult André Tinga aan. ‘Om achter elk bureau en ook in het veld te kunnen (flex)werken, hebben we voor de zomer gewerkt aan de implementatie van een nieuw systeem volgens het VDI-principe (Virtual Desktop Infrastructure).’

Deze implementatie viel samen met een grootschalige upgrade van het pand van Wetterskip Fryslân en werd vlak voor de zomermaanden afgerond. ‘Die heeft ruim anderhalf jaar geduurd. Het gebouw is nu volledig toegespitst op flexibel en zo lean mogelijk werken’, aldus Tinga. ‘De nieuwe techniek sluit daar volledig bij aan en de volgende stap in het proces, waar we nu erg druk mee zijn, is daar ook op toegespitst: de ontwikkeling van ESB-software (Enterprise Service Bus). Daarmee realiseer je koppelingen tussen applicaties om gegevens uit te wisselen; je creëert een soort middenlaag. De ESB valt daarmee onder de categorie ‘middleware’.

Lidmaatschap Samenwerking Noord
Het moge duidelijk zijn: men zit niet stil bij Wetterskip Fryslân. ‘De digitaliseringsslag duurt voort en dan is het goed om ook eens bij andere organisaties te kijken hoe die dat aanpakken. Vandaar ook ons lidmaatschap van Samenwerking Noord’, aldus Schaafsma. ‘We willen niet beperkt worden door onze eigen grenzen. Door samen te werken met partijen uit hele andere sectoren kunnen er ideeën ontstaan die je nooit had kunnen bedenken als je alleen als waterschap tegen zaken aankijkt.’

Volgens Schaafsma heeft zijn collega de aanzet gegeven tot het lidmaatschap van het noordelijke ICT-samenwerkingsverband. ‘Dat komt door mijn verleden bij de provincie Groningen en de contacten die ik nog altijd met de gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân onderhield’, aldus Tinga. ‘Zoals gezegd blijft de digitaliseringsslag nog wel even voortduren en hoe goed je ook bent als ICT-cluster, niemand heeft alle antwoorden. Zaken als sharepoint en big data zijn momenteel ‘hot items’: iedereen binnen Samenwerking Noord is ermee bezig en loopt weleens tegen zaken aan. Dan is het ideaal als je even bij een ander lid kunt ‘buurten’. Het levert vaak weer nieuwe ideeën en oplossingen op.’