Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

‘We kijken heel pragmatisch naar wat we hebben en wat er nodig is’

Nicole Baard, Projectmanagerspool (PMP) Samenwerking Noord – Kennisdeling is van levensbelang voor de organisaties die zijn aangesloten bij Samenwerking Noord. Het bevorderen van personeelsmobiliteit tussen de partners speelt daarin een belangrijke rol. Dat geldt niet alleen voor IT’ers, maar ook voor de mensen die de vele projecten waaraan zij werken overzien: de projectmanagers.

Om een forse slinger te geven aan hun mobiliteit werd zo’n twee jaar geleden de projectmanagerspool (PMP) opgericht. Nu, enkele jaren later, is de PMP uitgegroeid tot een voorbeeldproject van hetgeen Samenwerking Noord beoogt: het versterken van organisaties door kennisdeling en uitwisselingsprojecten.

De projectmanagerspool dreef lange tijd op vier grote organisaties, die ook allemaal bij Samenwerking Noord zijn aangesloten: DUO, RDW, CJIB en de gemeente Groningen. Binnenkort komt daar waarschijnlijk de Hanzehogeschool bij. Daarnaast zijn er diverse organisaties die zo nu en dan aanschuiven.

Het initiatief dat enkele jaren geleden ontstond heeft volgens Baard vleugels gekregen dankzij de inzet van David van der Meer, kwartiermaker en tot voor kort relatiemanager van Samenwerking Noord. ‘Het idee was ontstaan bij DUO. David is vervolgens gaan kijken of er bij soortgelijke organisaties binnen Samenwerking Noord ook behoefte aan een dergelijk initiatief was. Dat bleek het geval en al redelijk snel zaten we met de ‘Big Four’ om tafel.’

Inmiddels komen de vertegenwoordigers van de aangesloten organisaties eens in de drie weken bij elkaar. ‘Onze thuisbasis is het provinciehuis in Groningen, maar als het nodig is wijken we ook weleens uit naar bijvoorbeeld DUO.’ Tijdens de bijeenkomsten staat de vraag waar elke organisatie op dat moment behoefte aan heeft centraal. ‘We gaan behoorlijk pragmatisch te werk’, aldus Baard. ‘Iedereen geeft aan wat ‘ie zoekt en we kijken binnen onze organisaties of er mensen zijn die aan dat plaatje voldoen. Vervolgens is het een kwestie van de partijen met elkaar in contact brengen en kijken wat er mogelijk is op het gebied van uitwisseling, detachering op projectbasis of andere manieren van kennisdeling.’

‘Denk bijvoorbeeld aan P3O of de ontwikkeling op PMO (Projectmanagementondersteuning) gebied. Binnen DUO zijn wij daar al een tijd mee bezig en hier betrekken we graag andere PMP leden bij. Als er bijvoorbeeld een workshop of presentatie gevraagd wordt dan organiseren wij dat onder de vlag van Samenwerking Noord, zodat alle partners er baat bij kunnen hebben.’

Groot voordeel bij het bevorderen van de mobiliteit onder projectmanagers is volgens Baard dat het over het algemeen al een behoorlijk mobiel volkje is. ‘Projectmanagers en -leiders zijn het natuurlijk gewend om van project naar project te springen en vinden die afwisseling vaak ook het leuke aan hun werk. Vaak geven ze het zelf ook wel aan als ze openstaan voor een detachering. Maar als resource managers hebben we zelf natuurlijk ook goed in beeld wie past bij een bepaald project. Zo kunnen we dus putten uit een grote, virtuele pool van projectmanagers.’

In twee jaar is er dus heel wat opgebouwd. ‘David van der Meer heeft erg veel gedaan in het bij elkaar brengen van de partijen. Dat staat nu dan ook als een huis en met hulp van de nieuwe relatiemanagers Margreet Beverwijk en Kars Wierts willen we het nu verder uitbouwen. We hebben onlangs van de stuurgroep van Samenwerking Noord groen licht gekregen om ons te blijven inzetten voor de PMP. Het kost iedere organisatie die er aan meewerkt natuurlijk uren, dus het moet wel resultaat opleveren. Gelukkig is iedereen binnen de PMP tot nu toe erg te spreken over de vorderingen die we maken.’

Momenteel wordt bijvoorbeeld ook samengewerkt met de IT Academy om opleidingen voor projectmanagers te ontwikkelen. ‘We hebben geïnventariseerd wat iedereen daar graag in wil terugzien’, aldus Baard. ‘Te denken valt bijvoorbeeld aan opleidingen voor het traject van junior naar senior projectleider. Ook daarbij kunnen stages en detacheringen een belangrijke rol spelen.’ Bij de Gemeente Groningen zijn ze net met een dergelijk traject gestart. ‘Zij lopen daar nu in voorop. Daar kunnen de andere partners dus weer van leren.’

‘Verder kijken we naar de ontwikkeling van assessments van LTP, aangezien een aantal partijen daarmee werken. Bij DUO hebben we daar de afgelopen jaren al de nodige ervaring mee opgedaan. Het brengt goed in beeld welke kwaliteiten je in huis hebt en geeft dus ook goed zicht op de uitwisselbaarheid van je projectmanagers en -leiders. De assessments die we bij DUO hebben ontwikkeld zijn, gekoppeld aan zelf ontwikkelde trainingsmodules, zijn ook goed bruikbaar voor andere partijen’, zo legt Baard uit. ‘En zo gebruiken we de best practices binnen de groep om allemaal beter en efficienter te werken. Want dat is natuurlijk het uiteindelijke doel.’

Meer informatie en nieuws over de projectmanagerspool