‘Wat heeft Samenwerking Noord tot nu toe bereikt in de slag om de noordelijke IT-er?’

‘Binnenkort, op vrijdag 11 november, organiseert Samenwerking Noord een grote bijeenkomst in het Provinciehuis in Groningen over Agile werken. Ik verheug mij daar nu al op. Ook vanwege het feit dat er een hoge opkomst zal zijn, gezien het aantal aanmeldingen. Dat doet mij er aan denken dat Samenwerking Noord in elk geval één van de doelen heeft bereikt die we bij de oprichting stelden. Namelijk dat onze organisatie een belangrijke ontmoetings- en informatiefunctie moet hebben (netwerkfunctie en verbinding leggen) . Maar: hoe zit het eigenlijk met de andere doelen die we ons stelden? Wat hebben we tot nu toe met z’n allen bereikt met Samenwerking Noord?’

Blog Fred Hassert, voorzitter Samenwerking Noord:

‘Eén van de redenen voor de oprichting van Samenwerking Noord was het feit dat jaren geleden al werd voorzien dat er in het Noorden een  ‘slag om de IT-ers’  zou gaan ontbranden. Toen al werd voorzien dat grote computerbedrijven, online ondernemingen of instellingen in Friesland, Drenthe en Groningen allemaal zouden gaan vissen in dezelfde vijver met schaars IT-talent.

Om er voor te zorgen dat er meer Noordelijk IT talent zou komen in de kweekvijver, richtten we Samenwerking Noord op. Ook met als doel om te komen tot aantrekkelijk werkgeverschap, waarbij ook het verbeteren van de arbeidsmarkt en het verbeteren van het imago van de IT en van het noorden hoort.  Inmiddels hebben zich maar liefst 38 organisaties aangesloten bij Samenwerking Noord.

Eén van de genomen maatregelen om een dreigend tekort aan IT-ers in Noord-Nederland te voorkomen, betrof de oprichting,  samen met IBM, van de IT Academy, die zorgt voor opleidingen voor medewerkers van de aangesloten organisaties.

Dat is een zeer gelukkig initiatief gebleken. De IT Academy heeft tot nu toe al ongeveer 800 medewerkers opgeleid: Javaspecialisten, data scientists of informatiemanagers.

Daarnaast heeft Samenwerking Noord overleg met onderwijsinstellingen zoals de Hanzehogeschool Groningen om te zorgen voor adequate opleidingen die beantwoorden aan de vraag vanuit het bedrijfsleven. Dit doen we ook door docenten stageplekken aan te bieden binnen samenwerking noord.

Bij de opleiding Communicatie , Media en ICT zijn dit jaar maar liefst vijf tot zes nieuwe klassen extra instroom van start gegaan, mede dankzij een bijdrage van Samenwerking Noord.

Verder zorgt Samenwerking Noord voor kennisdeling en voor de uitwisseling van personeel. Daardoor kan iemand die bijvoorbeeld bij DUO werkt ook een tijdje worden gedetacheerd bij, laten we zeggen, RDW. Dat is goed voor die organisaties, maar het geeft ook perspectief voor de IT-ers, die hun horizon kunnen verbreden. En de kennis blijft behouden voor het Noorden: goed voor motivatie van personeel maar ook voor de portemonnee van de ontvangende partij.

Was Samenwerking Noord bij de start vooral een verband van overheidsbedrijven, nu zijn er ook gesprekken om particuliere (commerciële)  bedrijven uit te nodigen om lid te worden van Samenwerking Noord. Dat is een hele goede zaak! We hebben immers allemaal hetzelfde belang: een optimaal IT-klimaat in Noord-Nederland, en aantrekkelijk werkgeverschap zodat studenten na de studie kiezen voor het Noorden in plaats van bijvoorbeeld de Randstad.

Samenwerking Noord denkt ook na over nieuwe initiatieven. Zoals het oprichten van ‘pools’ waar specialisten werken die door de aangesloten bedrijven kunnen worden ingeschakeld. Bijvoorbeeld een pool met informatiebeveiligers. Of teams met software-architecten of informatieanalisten, die daardoor breed inzetbaar zijn, een uitdaging hebben en kennis kunnen vergroten en behouden. De komst van Microsoft 365 is ook een mooi voorbeeld waarbij je een en ander met een team kunt implementeren binnen de andere organisaties van SN.

Een ander erg veelbelovend initiatief, in samenwerking met de IT Academy, betreft het onderzoeken van de vraag of het mogelijk is om, samen met het UWV, werkzoekenden om te scholen, bijvoorbeeld tot Java-specialist. Die mensen kunnen dan met behoud van een ‘brug-ww-uitkering’ zes maanden lang een IT-cursus volgen. Ze worden opgeleid tot IT-er en als de juiste competenties aanwezig zijn kunnen ze vervolgens instromen.

En ook zijn er plannen om docenten stage te laten lopen bij leden van Samenwerking Noord, om hen meer in aanraking te laten komen met de dagelijkse praktijk.

En zo werken we er dus hard aan om het Noorden tot een voor IT-ers nog veel aantrekkelijker regio te maken.

Misschien zou je onze ambities een beetje kunnen vergelijken met de uitstraling van Eurosonic/Noorderslag. Want als je een talentvol popmuzikant bent, dan wil je ieder jaar naar het Noorden voor dat festival: om er te genieten of om er zelf te spelen. Zo zouden we met onze IT-activiteiten moeten streven naar net zo’n mooie reputatie: als je talentvol bent en je wilt je ontwikkelen als IT-er, dan kom je naar het Noorden!

Kortom: we hebben al het een en ander bereikt.  Maar we zijn er nog lang niet, en we zijn nog net zo ambitieus als bij de start, om van het Noorden de krachtigste IT-regio van Nederland te maken!’

Fred Hassert
Voorzitter Samenwerking Noord