Wake-up call voor Functioneel Beheerders

Op donderdag 8 september organiseerde Samenwerking Noord een uiterst succesvolle Functioneel Beheer middag in het UMCG. Met 80 deelnemers vanuit diverse bij Samenwerking Noord aangesloten organisaties was de bijeenkomst volledig volgeboekt.

De organisatie had Sogeti en DUO gevraagd een inhoudelijke presentatie te verzorgen over de toekomst van het werkveld van Functioneel Beheer. En het werd een behoorlijke wake-up call.

Met name Harm Pul en Wilbert Teunissen van Sogeti waren daar verantwoordelijk voor. Harm Pul begon zijn inleiding te vertellen over de loodgieter in een ziekenhuis die dagelijks via een stand-up afstemming zoekt met collega bouwvakkers om zaken in onderling overleg te plannen en te organiseren. Hij maakt bovendien gebruik van zeer moderne technische middelen. Conclusie: iedere beroepsgroep heeft met de digitalisering en met de optimalisering van processen te maken.

Next Practice
Wilbert Teunissen betoogde dat het vakgebied van Functioneel Beheer volop in de belangstelling staat. Er moet immers een partij zijn die de business helpt bij de vraag welke informatiesystemen nodig zijn. Hij hield de aanwezigen voor dat er sprake is van de vierde industriële revolutie: die van de digitale economie. Uit onderzoek blijkt dat 27% van de bedrijven een samenhangende digitale strategie heeft, terwijl 75% denkt dat we in 2020 alleen nog digitaal business doen. Maar liefst 80% verwacht een verhoging in digitale inkomsten en 25% heeft in 2015 een Chief Digital Officer (CDO) aangesteld die de digitalisering moet vertalen naar strategie.

Kenmerken digitale economie
De digitale economie kenmerkt zich door de volgende zaken:

 • De klant/burger/afnemer staat centraal. De klant bepaalt welke informatie hij nodig heeft en wanneer hij een product wil hebben. Dat betekent dat een bedrijf in staat moet zijn om alle informatie te analyseren en te vertalen naar klantwensen. Het bedrijf is flexibel en goed in massa distributie van individuele dienstverlening. Als voorbeeld werd Nike aangehaald. Die stelt klanten in staat om de eigen schonen te personaliseren;
 • Er zijn geen handmatige zaken meer in een productieproces. Die beperken de snelheid en flexibiliteit. Processen zijn dan ook allemaal geautomatiseerd, inclusief de besluitvormingsprocessen;
 • Informatiesystemen bestaan uit functionele componenten die snel aangepast of vervangen kunnen worden. Alle zelfgemaakte systemen worden afgebouwd.
 • Organisaties zijn wendbaar en bestaan uit multidisciplinaire teams. Organisaties vormen zich rondom informatieketens en het management is facilitair hieraan. Besluitvorming vindt zo laag mogelijk in de organisatie plaats, want teams nemen zelf verantwoordelijkheid en beslissingen.
 • Het aantal samenwerkingspartijen neemt toe. Als voorbeeld werd WeTransfer aangehaald. Die werken samen met kunstenaars die de achtergrond van de site leveren. Dat levert voor alle partijen voordelen op.

Uiteindelijk zorgen deze kenmerken voor organisaties met worden gekenmerkt door de termen: snel, wendbaar, veerkrachtig en duurzaam.

Tips
Aan het eind van de presentatie werden er nog tips gegeven. Wat doet de Functioneel Beheerder vanaf morgen anders?

 • De Functioneel Beheerder van morgen is zich er van bewust dat hij niet meer verantwoordelijk is voor een applicatie, maar voor een informatieketen. De samenhang maakt dat je snel kunt schakelen als de klant iets anders vraagt.
 • Alle handmatige taken moet je automatiseren;
 • Toegevoegde waarde staat centraal in het handelen ipv kostenbesparing;
 • Participeer in DevOps teams en ga niet langer uit van een gescheiden ‘onderhoud’ en ‘beheer’ organisatie;
 • Focus op regie ipv op de uitvoering van operationele taken;
 • Pas standaard oplossingen toe ipv wijzigingen aanbrengen in bestaande functionaliteit;
 • Omarm veranderingen ipv focus op continuïteit

Hierna was het de beurt aan Agnes Rutgers en Arjen Wassink van DUO om te vertellen hoe zij deze ontwikkelingen in hun bedrijfsvoering hebben doorgevoerd. een interessante casus, waarbij gewerkt wordt met ‘Business en Analyse Teams’ en DevOps teams. Dit met als doel om te werken aan een tevredener klant.

Bekijk de presentatie van Sogeti of de presentatie van DUO (links openen pdf bestand in nieuw venster).