Vragenlijst managementscholing Leiderschap in Digitalisering

Digitalisering is voor iedere organisatie een sleutelthema dat voorwaardelijk is voor de toekomst. De ontwikkelingen staan niet stil. De uitdagingen zijn complex. Digitaal succes vraagt om leiderschap.  

Vanuit Samenwerking Noord bieden we in ons netwerk van inmiddels meer dan 90 ledenorganisaties een sterke context om samen op te trekken. Met de IT Academy Noord Nederland van de Hanzehogeschool Groningen en de University of Groningen Business School van de Rijksuniversiteit Groningen willen we een aantrekkelijke compacte scholing Leiderschap in Digitalisering opzetten voor de managers in ons Noordelijke netwerk. Een scholing van hoog niveau met topsprekers, op een mooie Noordelijke locatie. Waarin jouw vragen centraal staan en waarin we de antwoorden gezamenlijk ontdekken.   
Met een korte vragenlijst willen we graag peilen wat jouw behoefte is aan het ontwikkelen van een gezamenlijk scholingsaanbod in de context van Samenwerking Noord.   

Naar vragenlijst

Hartelijk dank voor je deelname aan deze vragenlijst!  
 
Bestuur Samenwerking Noord