Voorlopig geen vacatures op SamenwerkingNoord.nl

In het kader van de verdere ontwikkeling van Samenwerking Noord zal de komende tijd de PR- & communicatiestrategie worden herijkt. Zowel de website als alle overige multimedia uitingen zullen worden heringericht. Concreet betekent dit dat tot nader bericht geen vacatures meer zullen worden geplaatst op de website van Samenwerking Noord.

Vanzelfsprekend worden alle leden en partners van Samenwerking Noord op de hoogte gehouden van de verdere ontwikkelingen hieromtrent. Voor eventuele vragen kan iedereen terecht bij Programmamanager Harold van Emst (06-233 656 30 / h.vanemst@samenwerkingnoord.nl).

.