Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

‘Verfrissend om nieuwe start te maken.’

Projectmanager Astrid Evertse is sinds 1 juni in het kader van uitwisseling overgestapt van het CJIB in Leeuwarden naar de Gemeente Groningen. En dat is niet haar eerste keer.

Zij moedigt uitwisselingen aan alle kanten aan. ‘Je komt daarmee soms tot het besef dat buurmans gras niet altijd groener is.’

Astrid heeft er al een rijke carriére opzitten. Deze begon ooit bij KPN en toen haar bedrijfsonderdeel verkocht werd aan ATOS verhuisde zij mee. ‘Atos ging na drie jaar reorganiseren en ik “moest” toen de detachering in. Hier heb ik nooit behoefte aan gehad anders was ik wel bij een ICT detacheerder, zoals Cap Gemini of BSO in dienst gegaan. Ik had toen het voornemen om vanuit de detachering bij de organisatie waar ik een goed gevoel bij had in vaste dienst proberen te komen. Vanuit de vertrouwde omgeving van KPN -en daarna in min of meer dezelfde samenstelling bij ATOS- naar het onbekende van het CJIB heb ik wel als eng ervaren. Je moet je netwerk binnen een organisatie opnieuw opbouwen en de paden leren kennen. Als je ergens wat langer werkt weet je precies wie je waarvoor moet hebben.’

Eerdere ervaring
In 2011 is Astrid al een half jaar vanuit het CJIB bij het Agentschap Telecom gedetacheerd geweest. ‘Ik had wat meer ervaring en merkte dat het aanpassen aan een andere organisatie mij al beter afging dan eerder.’ En nu maakt ze een overstap vanuit het CJIB naar de gemeente Groningen. ‘Het is verfrissend om weer een nieuwe start te maken’, zegt ze. ‘We werken hier weer met andere procedures en standaards en je moet weer uitvogelen hoe zaken lopen. Dat geeft wel energie.’

Stadsonderhoud
Waar Astrid bij het CJIB als projectmanager een tijd gewerkt heeft aan het Programma Clustering Rijksincasso, houdt zij zich nu voor twee dagen in de week bezig met een project dat nagaat of het stadsonderhoud centraal gepland kan worden. ‘Stadsonderhoud is een complexe materie. Het gaat over de inzameling van verschillende soorten afval, maar dan hebben we het niet alleen over het legen van containers, maar ook bijvoorbeeld over het schoon- en onderhouden van speeltuinen en het legen van prullenbakken. Wij zijn aan het kijken hoe we dat proces efficiënter kunnen inrichten. We pakken het gefaseerd aan. Op dit moment zit ik nog in de fase waarin we inventariseren welke planningen en processen er allemaal lopen. Daarna moet de ‘soll’ situatie beschreven worden en moet het management team aangeven of ze het daarmee eens zijn. Pas daarna kunnen we werken aan een implementatieplan.’

Aanmoedigen
Astrid moedigt iedereen aan om, voor zover dat kan, aan een uitwisseling mee te doen. ‘Ik werk nu twee dagen in de week bij de gemeente Groningen en oriënteer mij de andere dagen op het zelfstandig ondernemerschap. Dit is een ideale situatie om te ontdekken wat ik hierna wil gaan doen. En weet je wat zo leuk is? Ik heb mijn eerste aanvraag voor een project om als ZZP’er op te pakken al binnen!’