Trijnie Faber: ‘ICT studies steeds hipper: óók voor vrouwen!’

“ICT studeren wordt steeds hipper, ook voor vrouwen. En dat is een geweldige ontwikkeling, want er is een enorme vraag in Noord-Nederland naar IT-specialisten. Het is dan ook heel mooi dat ook steeds meer vrouwen ICT studeren!  Het is een misverstand dat het een studie is voor nerds. Integendeel: de inbreng van vrouwen met hun communicatieve vaardigheden is juist erg welkom, en er zijn veel onderdelen in de ICT-opleidingen die juist voor vrouwen zeer aantrekkelijk zijn.”

Dat zegt Trijnie Faber, directeur van het Instituut voor Communicatie, Media & IT aan de Hanzehogeschool Groningen. Faber heeft als dean van dit instituut niet alleen veel kennis over de belangstelling voor ICT-gerelateerde studies aan de Hanzehogeschool, ze weet ook hoe het staat met de belangstelling van vrouwen voor deze studies.

We vroegen haar er naar in het kader van een serie interviews voor Samenwerking Noord over het thema ‘Vrouwen en ICT’. Aanleiding daartoe is een hartenkreet van voorzitter Fred Hassert van Samenwerking Noord, die er voor pleit om te bevorderen dat meer vrouwen in het Noorden ICT-studies kiezen. Wat vindt mevrouw Faber van die opmerking van Hassert?

“Het zal niet verbazen dat ik het daar helemaal mee eens ben. Niet alleen vanwege de arbeidsmarkt in het Noorden die schreeuwt om ICT’ers, óók omdat ik van mening ben dat diversiteit in organisaties goed is. In álle organisaties en voor álle beroepsgroepen. Mannen en vrouwen hebben nu eenmaal verschillende eigenschappen, en het lijkt me gezond wanneer organisaties daar profijt van trekken.”

Volgens mevrouw Faber heeft een van de verschillen tussen mannen en vrouwen te maken met communicatieve vaardigheden. “Heel zwart-wit gezegd: van huis uit blinken mannen niet uit in communicatieve vaardigheden, of in het leggen van verbindingen. Vrouwen hebben dat meer, dus als je meer vrouwen in de ICT kunt krijgen is dat heel goed voor die branche. Vrouwen hebben van nature ook meer oog voor de gebruiker, en kunnen zich daar beter in verplaatsen. En dat is goed voor de producten die ICT-bedrijven ontwikkelen”, aldus mevrouw Faber.’

Toenemende belangstelling

Tot grote tevredenheid van mevrouw Faber is er sprake van een stijgende belangstelling bij vrouwen voor een ICT-opleiding. “Die belangstelling stijgt al een jaar of twee. Dat blijkt ook duidelijk uit de belangstelling tijdens Open Dagen. Misschien komt dat wel omdat het hele leven steeds meer doordrenkt raakt van ICT. In álle beroepen krijg je te maken met ICT oftewel digitalisering, van de zorgsector tot de winkelier. ICT is steeds meer een onderdeel van het dagelijks leven, je ontkomt er niet aan.”

Vooroordelen

 Hoe staat het trouwens met het vooroordeel dat ICT vooral iets is van mannen?
“Dat is gelukkig in beweging. Het is feitelijk al lang niet meer zo dat ICT studies alleen interessant zouden zijn voor mannen, en daarmee neemt het vooroordeel ook af. En dat is maar goed ook. Want de toekomst is een gedigitaliseerde wereld. Bovendien is er veel werk in die sector. En nog leuk werk ook.”

Kan de Hanzehogeschool nog meer doen om te bevorderen dat vrouwen ICT gaan studeren?
“Nou, we zijn er al jaren intensief mee bezig, hoor. Zo organiseren we evenementen voor meisjes en techniek. En er is een ‘girls day’ voor meisjes en ICT.”

 Zou het niet een goed idee zijn om ICT verplicht te stellen als bijvak? Daarmee voorkom je dat hele generaties studenten afstuderen die op ICT-gebied nagenoeg analfabeet zijn.
“Dat lijkt me inderdaad een goed idee, zeker ook al op de basisscholen en in het voortgezet onderwijs. Daarom ook ben ik blij met een initiatief van de organisatie voor openbaar onderwijs O2G2 om in samenwerking met ITurnIT digitale geletterdheid bij kinderen in het onderwijs te ontwikkelen. Ook zijn er initiatieven vanuit de Economic Board Groningen om samen met ITurnIT in Noord-Oost Groningen digitale geletterdheid op te nemen in het basisonderwijs. Ook de PABO van de Hanzehogeschool is er mee bezig.”

“Want: wélke opleiding je ook doet, geen enkele studie kan zonder ICT. Al is het wel afhankelijk van het domein waar je in zit. Ook voor het HBO-onderwijs geldt: we moeten ons realiseren dat in werkelijk élk beroep aspecten zitten van ICT. Daar moet je je onderwijs op afstemmen. Alle opleidingen in het beroepsonderwijs moeten actueel blijven, en dat betekent dus automatisch dat er aandacht moet zijn voor ICT in de opleiding, natuurlijk op maat gesneden en passend bij het domein.”

ICT studies zijn booming

Trijnie Faber constateert dat de belangstelling voor ICT studies momenteel booming is, zowel bij mannen als vrouwen. “Zo hadden wij drie jaar geleden zes eerstejaarsklassen voor ICT. Maar nu koersen we af op vijftien klassen. Dat betekent 300 tot 500 instromers voor HBO-ICT, en evenveel voor de creatievere ICT-opleiding Communication & Multimedia Design. En dat is echt heel erg mooi nieuws, want dat betekent dat er straks extra aanvoer komt voor de noordelijke arbeidsmarkt. ICT wordt steeds meer een drijvende kracht achter de noordelijke economie, dus ook in dat opzicht is de groeiende belangstelling voor die opleidingen fantastisch.”

‘Er is alleen wel een ander probleem aan het ontstaan waar we ook een oplossing voor moeten vinden: hoe komen we aan voldoende gekwalificeerde docenten? Dat blijft een zorg, al zullen we daar vast ook wel weer een oplossing voor vinden!’, aldus mevrouw Faber.

Wilt u meer weten over de ICT-opleidingen van de Hanzehogeschool Groningen? Kijk dan op de website van het Instituut voor Communicatie, Media en IT