TKP sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘We investeren fors in technologische innovatie’

Met TKP heeft Samenwerking Noord er een partner van formaat bij. De in Groningen gevestigde pensioenuitvoerder bedient met bijna 850 specialisten maar liefst 3,7 miljoen Nederlanders, verdeeld over 26 fondsen. Dataverwerking speelt vanzelfsprekend een cruciale rol in de dienstverlening. “En om dat zo efficiënt en veilig mogelijk te doen, investeren we de komende jaren fors in technologische kennis en innovatie”, zo zegt CIO Lex List. “En als we met die kennis een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van de Noord-Nederlandse ICT-kennis, dan doet TKP dat met alle plezier.”

List is naar eigen zeggen een groot voorstander van kennisdeling en stapt dan ook met veel enthousiasme het Samenwerking Noord-netwerk binnen. “TKP is al enige tijd lid van Connect.frl, dat ik mede heb opgericht in de tijd dat ik nog werkzaam was bij ING in Leeuwarden. Maar dat netwerk is natuurlijk voornamelijk op Friesland gericht en TKP is wel een echt Gronings bedrijf. We hechten als grote werkgever sterk aan de band met onze regio en we realiseren ons dat onze ICT-kennis een belangrijke rol kan spelen.”

Als CIO heeft List de leiding over een domein bestaande uit acht subdomeinen, te weten ICT Ontwikkeling, ICT Beheer, Data Management, Business Process Management, Architectuurmanagement, Productservices, Project- en Programmamanagement en het Security Office. “Dan hebben we het in totaal over zo’n 230 medewerkers, waarvan ongeveer 160 in de ‘harde ICT’”, zo rekent hij voor. Daarvan is de ene helft in vaste dienst bij TKP en wordt de andere helft extern ingehuurd. “Wat mij betreft nog wat teveel inhuur, maar daar wordt aan gewerkt”, aldus List.

Niet voor niks investeert TKP de komende jaren dertig miljoen euro in technologische ontwikkeling. “Vooral op gebieden als cloud computing, data security, klantbehandeling en gebruikersbeleving en data analytics liggen er grote uitdagingen op ons pad. Uitdagingen die we zelf overigens graag aangaan, want we lopen op ICT-gebied behoorlijk voorop in ‘pensioenland’ en willen dat ook blijven doen. Zo werken we momenteel als eerste pensioenuitvoerder aan het onderbrengen van onze infrastructuur in Amazon Web Services.”

“Als TKP zijn we continu op zoek naar nieuwe manieren om onze dienstverlening via automatisering te verbeteren”, aldus List. “Dat begint met de voorkant, bij het op basis van data-analyse optimaliseren van de customer journeys in de portalen die we voor onze klanten hebben gebouwd. Enkele miljoenen mensen zijn voor hun pensioeninformatie afhankelijk van die portalen, dus er ligt voor ons een gigantische verantwoordelijkheid om dat toegankelijk, gebruiksvriendelijk en tegelijkertijd volledig veilig in te richten.”

Al met al is er binnen TKP dus nogal wat kennis aanwezig. “En die brengen we met alle plezier in tijdens eventuele toekomstige kennisbijeenkomsten”, geeft List aan. “We zijn niet lid geworden om een concurrentiestrijd te voeren, maar om een bijdrage te leveren aan de versterking van de noordelijke ICT. Maar het moet wel twee kanten op werken en natuurlijk hopen we zelf ook kennis op te halen. In dat kader zou het dan ook mooi zijn als meer partijen uit de financiële dienstverlening zich aansluiten bij Samenwerking Noord.”