‘Talentvolle IT’ers zijn van levensbelang voor de toekomst van de high tech-maakindustrie’

“ICT is voor ons high tech-bedrijven een belangrijke ‘enabler’: het maakt niet alleen de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten mogelijk, maar zorgt er ook voor dat we onze productieprocessen veel efficiënter kunnen inrichten”, zo zegt Kor Visscher, director Industrial Projects & Facilities Philips Drachten en voorzitter van het Innovatiecluster Drachten. “Ook wij hebben dus belang bij een zo gezond mogelijk IT-arbeidsmarkt en proberen daar ook actief aan bij te dragen.”

Het Innovatiecluster Drachten ontstond in 2011 rond een cluster van zes high tech-bedrijven met vestigingen in Drachten en omgeving. Inmiddels zijn er zestien bedrijven aangesloten, die samen zo’n 3700 medewerkers tellen en allemaal wereldwijd exporteren. “De komst van Philips in de jaren ’50 van de vorige eeuw heeft er mede voor gezorgd dat er in deze regio een unieke maakindustrie op het gebied van ‘high tech systems & materials’ is ontstaan, met allemaal bedrijven die R&D hoog op hun agenda hebben staan.”

Alweer zo’n zes jaar geleden nam Philips, samen met de gemeente Smallingerland en de Provincie Fryslân het initiatief om al die bedrijven dichter bij elkaar te brengen: het Innovatiecluster Drachten was geboren. “We realiseerden ons dat als we als high tech-cluster voorop willen blijven lopen en onze wereldwijde toegevoegde waarde willen behouden, we op een aantal gebieden samen moeten werken in plaats van elkaar te beconcurreren”, zo blikt Visscher terug. “In de afgelopen jaren is dat alleen maar urgenter geworden. De tijd van zelfstandig innoveren is nu echt voorbij, kennisdeling heeft de toekomst, zo is onze overtuiging. Als ik voor onszelf spreek, is tegenwoordig zo’n 50 procent van wat we ontwikkelen het resultaat van open innovatie.”

The Big Five
Gezamenlijk wordt gewerkt aan oplossingen voor de vijf belangrijkste uitdagingen voor de high tech-industrie in de komende jaren, door het IC Drachten ook wel de ‘Big Five van de High Tech’ genoemd. “Dan hebben we het over 3D metal printing, remote sensoring en big data, robotics, visual intelligence en all electric propulsion, oftewel de elektrische, volledig emissievrije aandrijving van systemen. Op die gebieden werken we intensief samen, niet alleen als bedrijven onderling maar ook met kleinere bedrijven uit de regio en met kennisinstellingen als de Hanzehogeschool, NHL, de RUG en ROC Friese Poort.”

“Want niet alleen kennisdeling is van groot belang, we moeten ook samen optrekken in de zoektocht naar toptalent dat in het Noorden aan de slag kan en wil”, aldus Visscher. “Er is ons dus veel aan gelegen om studenten, op welk niveau dan ook, kennis te laten maken met de wereld van high tech systems en materials. De afgelopen jaren hebben we dan ook veel geïnvesteerd in het ‘boeien en binden’ van talent. En met resultaat, mag ik wel zeggen: het niveau van de sollicitaties is een stuk hoger geworden en we merken dat er steeds vaker spontane, open sollicitaties binnenkomen.”

Data scientists
Eén categorie talent waar binnen het cluster veel vraag naar is, betreft IT’ers. “Ik geloof dat ‘data scientist’ het beroep van de toekomst is. Als je bijvoorbeeld kijkt naar sensortechnologie, één van onze Big Five, dan speelt IT een onmisbare rol. De sensoren in een slimme fabriek zorgen voor gigantische hoeveelheden data. Om die Big Data te analyseren, te interpreteren en vervolgens te gebruiken voor het optimaliseren van je processen is IT-talent nodig. Dat is een trend die wereldwijd gaande is en waar we in Noord-Nederland een voorloper rol in vervullen, niet alleen dankzij het Innovatiecluster Drachten, maar ook door een initiatief als de Region of Smart Factories”, aldus Visscher, die ook actief is in de stuurgroep van die organisatie.

“Alle voorwaarden zijn aanwezig om onze voorlopers rol op het gebied van Smart Industry verder uit te breiden. Maar daarvoor zijn samen werken en investeren ook de komende jaren noodzakelijk. Zowel in nieuwe technologieën en producten als in het boeien en binden van (IT-)talent.”

Kijk op www.icdrachten.nl voor meer informatie over de partners en de projecten van het Innovatiecluster Drachten.