Studiedag over het nieuwe documentbeheer

Ben je geïnteresseerd in de volgende vragen? Grote verbeteringen realiseren met vernieuwing documentbeheer: lukt dat? Worden medewerkers blij van SharePoint? Is er nog een toekomst voor DIV? Dan nodigt Wetterskip Fryslân je van harte uit om deel te nemen aan de studiedag op 18 oktober 2018 in het waterschapskantoor in Leeuwarden.

Waarom deze studiedag?
Digitalisering en automatisering bieden kansen voor een goed georganiseerd documentbeheer, maar brengen ook uitdagingen met zich mee. ‘Kansen’ zijn bijvoorbeeld het digitaal ondertekenen en automatische werkstroomsturing. En ‘uitdagingen’ zijn bijvoorbeeld beveiliging, duurzame bewaring en ingrijpende taakveranderingen in de lijn en bij DIV-afdelingen.

Wetterskip Fryslân loopt voorop met het vernieuwen van zijn documentbeheer. De afgelopen jaren hebben we mooie resultaten behaald en zijn de nodige lessen geleerd. Wij willen onze ervaringen graag met andere organisaties delen.

Hoe pakt Wetterskip Fryslân het documentbeheer aan?
Er is een documentbeheerplatform gebouwd rondom SharePoint, waarin we de opslag van documenten en processturing via werkstromen laten verlopen. Hiermee hebben we het zaakgericht werken benaderd vanuit samenwerking en procesoptimalisatie. Een positieve externe audit op NEN2082 en RODIN, alsmede een prijs voor beste Inkoopafdeling van Nederland tonen aan dat Wetterskip Fryslân op de goede weg is met zijn documentbeheer.

Hoe ziet de studiedag eruit?
’s Ochtends gaat dr. Geert-Jan van Bussel in op de huidige stand van zaken en de toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van het documentbeheer. In de tweede lezing bespreekt intern projectleider Henk de Gilde de visie, aanpak en inrichting van het documentbeheer bij Wetterskip Fryslân. ‘s Middags wordt in 7 workshops ingezoomd op specifieke onderdelen van het nieuwe documentbeheer.

Meer informatie over het programma staat in de definitieve uitnodiging – die sturen we begin september toe. Aan deelname aan de studiedag zijn geen kosten verbonden.

Vragen?
Voor vragen over de studiedag kun je contact opnemen met informatiemanager Wieke Lap of archivaris Jelle Hagen (058-2922222 of info@wetterskipfryslan.nl).