Sector Transport & Logistiek: platform voor Samenwerking over uitdagende ontwikkelingen op mobiliteitsgebied

‘Smart Mobility’, ‘Smart City’, ‘zelfrijdende auto’s’ of drones: er zitten ingrijpende en uitdagende ontwikkelingen aan te komen op het gebied van verkeer en vervoer. Om ontwikkelingen rond deze thema’s bij te houden hoef je niet in Sillicon Valley te wonen. Ook in Noord-Nederland zijn er bedrijven die er ervaring mee op doen. Binnen Samenwerking Noord is er één sector waar bedrijven lid van zijn die daar nu of in de toekomst zeker mee te maken krijgen. Dat is de sector Transport & logistiek.

‘Dat is een sector die enorm in beweging is, en die waarschijnlijk nog maar aan het begin staat van zéer ingrijpende ontwikkelingen. Daarom is het mooi dat wij  hier in het Noorden ook zelf met ontwikkelingen bezig zijn, en dat wij als bedrijven elkaar op de hoogte houden van relevante ontwikkelingen’, zegt Gert-Jan Theuwissen, Divisiemanager ICT bij RDW.

‘Zijn’ RDW vormt samen met Arriva en Groningen Seaports de sector Transport & Logistiek. En daarmee is het een van de kleinste sectoren binnen Samenwerking Noord. Tot voor kort waren ook andere bedrijven aangesloten. Maar één van die bedrijven, TVM, is naar een andere sector binnen Samenwerking Noord gegaan.

‘We zijn nu met drie bedrijven, en we kunnen wel wat nieuwe bedrijven gebruiken die zich bezig houden met transport en logistiek. Mijn persoonlijk ervaring is dat je er als bedrijf heel erg veel aan hebt, dus ik zou iedereen uit deze branche willen oproepen om zich bij ons aan te sluiten’, vertelt Gert-Jan.

Het mooie van het overleg binnen een sector als Transport en Logistiek is dat je er geestverwanten treft, die te maken hebben met vergelijkbare ontwikkelingen. ‘Je treft er dus “soortgenoten”, en dat betekent dat je wat te bespreken hebt. Vorig jaar hebben we meegedaan aan een evenement gewijd aan het thema “autonoom vervoer”, alle leden van de sector hebben daar een bijdrage geleverd. Stel dat Samenwerking Noord er niet zou zijn geweest, dan hadden we dit niet samen kunnen doen. Ook hebben we met z’n allen een kijkje kunnen nemen in de keuken van Arriva. Dat is zeer leuk en inspirerend om mee te mogen maken’.

De leden van Transport & Logistiek proberen eens per kwartaal bij elkaar te komen, en eens per maand is er een telefonische “call”.

Wanneer de leden fysiek bij elkaar komen bespreken ze vaak de acties uit het jaarplan. Wat daarin opvalt is dat er dan vaak IT-thema’s aan de orde komen die hen bindt. In april van dit jaar houden we bijvoorbeeld een bijeenkomst over low-code/no-code. Een thema wat breder speelde binnen Samenwerking Noord en hierdoor zijn andere sectoren ook aangehaakt om mee te helpen met het programma. Goed om te zien dat we daar met meerdere sectoren ook in samenwerken’, aldus Gert-Jan Theuwissen.