‘Samenwerking Noord moet de juiste mensen bij elkaar aan tafel brengen’

Het Martini Ziekenhuis heeft de afgelopen jaren een stevige reputatie opgebouwd als het gaat om nieuwe ontwikkelingen binnen de zorg-ICT. “We hebben daarin echt een voortrekkersrol”, zo zegt directeur ICT en Medische Techniek Harm Wesseling. “Het Noorden kan als ICT-regio ook op veel andere gebieden koploper worden. De kennis en kunde is volop aanwezig: het is vooral een zaak van de juiste mensen en organisaties bij elkaar brengen. Samenwerking Noord kan daarin een belangrijke rol spelen.”

Het Martini Ziekenhuis is één van de partijen die al vanaf het allereerste begin bij Samenwerking Noord zijn aangesloten. “Ik weet nog dat Fred Hassert ons benaderde. Zijn timing was perfect, want ik was zelf op dat moment ook erg bezig met de vraag hoe we de ICT-sector in het Noorden zo groot mogelijk konden houden”, aldus Wesseling, die sinds kort zitting heeft in de stuurgroep van Samenwerking Noord. “Als grote ICT-organisatie, die volop in ontwikkeling is door de steeds verdere digitalisering van de zorg, hebben we daar natuurlijk zelf een groot belang bij.”

Roadmaps
Om even een indruk te geven van de digitaliseringsslag die de afgelopen jaren in het Martini Ziekenhuis heeft plaatsgevonden: “Zo’n vijf jaar geleden werd ongeveer de helft van alle gegevens nog op papier verwerkt. Nu gaat bijna alles digitaal”, aldus Wesseling. De tachtig man die de afdeling ICT en Medische Techniek bemannen houden zich dan ook met uiteenlopende projecten bezig. “We werken momenteel aan vier belangrijke roadmaps”, legt Wesseling uit.

“De eerste betreft de basis-ICT voor de 3000 medewerkers, die moet natuurlijk optimaal voor elkaar zijn. Als tweede loopt er een apart traject rond het Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). Daarin lopen we als Martini Ziekenhuis echt voorop”, zegt Wesseling met enige gepaste trots. “Dan zijn we ook nog erg druk met de ontwikkeling van onze e-healthportalen, zowel voor verpleegkundigen, artsen, apothekers en patiënten en tenslotte besteden we veel aandacht in het verzamelen en beoordelen van klinische data, bijvoorbeeld om zorgproducten te beoordelen. Al met al lopen er dag in dag uit zo”n 75 datastromen het ziekenhuis in en uit.”

Kennisdeling
Wesseling ziet het samenbrengen van de juiste mensen en organisaties als een belangrijke opdracht voor het samenwerkingsverband. “Als ICT-afdeling proberen we zoveel mogelijk gebruik te maken van partijen in de regio, maar om dat te kunnen doen, moet je natuurlijk wel weten wie er zijn en waar je ze kunt vinden. Ik kan me nog herinneren dat Microsoft ons jaren geleden aanraadde om voor een bepaald traject met een supplier uit Utrecht in zee te gaan. Ik ben toen even verder – of eigenlijk dus juist dichterbij – gaan kijken en vond praktisch om de hoek een officiële Microsoft-supplier die de klus naar volle tevredenheid heeft kunnen klaren.”

Het toont volgens Wesseling aan dat de expertise die je nodig hebt vaak dichterbij is dan je misschien denkt. “Als je ziet welke organisaties bij Samenwerking Noord zijn aangesloten dan zit daar natuurlijk gigantisch veel kennis en praktijkervaring. De een heeft bepaalde trajecten al doorlopen terwijl een ander daar net middenin zit en misschien wel vragen heeft. Als je de juiste mensen bij elkaar zet, ben je er vaak in no-time uit.”

Maar dan moeten het volgens Wesseling ook wel echt de juiste mensen zijn. “Wat je vaker ziet in brede samenwerkingsverbanden is dat niet iedereen hetzelfde belang heeft, maar wel wordt geacht in elk project mee te doen of te investeren. Daarmee loop je het risico dat partijen hun gevoel van betrokkenheid verliezen. Ik denk dan ook dat je eerst goed de behoeften en vragen van alle partijen op tafel moet leggen en op basis daarvan verbanden moet gaan leggen.”

Gemeenschappelijk belang
Maar ook buiten Samenwerking Noord is veel kennis aanwezig die kan bijdragen aan een zo sterk mogelijke Noordelijke ICT-sector en aan het blijven doorontwikkelen van de regionale innovatiekracht. “Er zijn veel startups die maar moeilijk aan tafel komen bij de grotere partijen, terwijl ze vaak erg veelbelovende dingen doen. Als Samenwerking Noord zouden we daar best wat meer naar mogen kijken, denk ik. Geef ze bijvoorbeeld eens de mogelijkheid te pitchen tijdens een event.”

Een aantekening die Wesseling daarbij wel wil maken is dat er volgens hem goede spelregels nodig zijn als het om het lidmaatschap van en de samenwerking met commerciële partijen gaat. “We moeten er als Samenwerking Noord voor waken dat het gemeenschappelijk belang voorop blijft staan. Het behoud van kennis en kunde en de versterking van de regionale innovatiekracht, dat is waar het uiteindelijk allemaal om draait.”