Samenwerking Noord in actie op het sociaal domein

De samenwerking tussen gemeenten binnen Samenwerking Noord werpt zijn vruchten af. Maandag 9 mei verwelkomde Gerrit Abma namens de gemeente Groningen ongeveer 20 deelnemers om met elkaar kennis en ervaring uit te wisselen over het berichtenverkeer en de factuurverwerking binnen de WMO. Deze bijeenkomst is een vervolg op een eerdere bijeenkomst van de informatiemanagers sociaal domein van de gemeenten.

Uitdaging
Er ligt voor gemeenten een enorme uitdaging om de complexe regelgeving te vertalen in ordentelijke processen en registraties. Met name het berichtenverkeer is bijzonder complex. Deze samenwerking biedt juist kansen om effectief en efficiënt te opereren. Die kansen trachten de deelnemers te verzilveren. De bijeenkomst heeft geleid tot het delen van kennis maar heeft ook een aanzet gegeven om werkzaamheden op elkaar af te stemmen.