Samenwerking Noord en Digital Office Groningen: 1+1=3

Eén plus één is drie. Dat kan zeker gezegd worden van een samenwerking tussen Samenwerking Noord en het Digital Office Groningen. Negen maanden geleden besloten beide organisaties om de krachten te bundelen, althans, om waar mogelijk met elkaar samen te werken en elkaar te versterken. Concreet betekende dit dat Gert-Jan Ridder van Samenwerking Noord aanschoof bij Digital Office Groningen en zijn kennis en netwerk beschikbaar stelde. Nu, negen maanden na de start van die samenwerking, blijkt deze voor beide partijen al vruchten af te werpen.

Begin dit jaar ging in Groningen het eerste digital office van Nederland van start. Het Digital Office Groningen bestaat uit een Chief Digital Officer en vier enthousiaste pioniers. Het is hun doel om te helpen bij het realiseren van mooie ideeën op ICT-gebied die er zijn in Groningen. Het Digital Office-team jaagt projecten aan om versnelling en voortgang te maken, brengt partijen bij elkaar, initieert nieuwe projecten en is regisseur van lopende projecten. Het Digital Office staat onder leiding van Nick Stevens, en bestaat verder uit Gert-Jan Ridder van Samenwerking Noord, Bob Voorneveld (O2G2), Mairis Vaneker (gemeente Groningen) en Lian de Boer (gemeente Groningen).

“We hebben een aantal mooie projecten op kunnen pakken waar we samen de schouders onder zetten. Zo werken we met veel organisaties in het noorden aan het vormgeven van een ‘Testregio Noord Nederland’. Daarin is het de bedoeling een ecosysteem te vormen waarin digitale ontwikkelingen door investeringen vanuit onderwijs, ondernemingen en overheid in onderlinge samenwerking verder ontwikkelt worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan projecten op het gebied van autonoom transport en 5G”, zo vertelt Gert-Jan Ridder.

Andere voorbeelden van projecten waarin wordt samengewerkt zijn het organiseren van een event over de beveiliging van bruggen en sluizen in het Noorden, of het helpen bij het vervullen van vacatures in het IT onderwijs, door te bemiddelen bij het leveren van (gast)docenten vanuit het bedrijfsleven aan het onderwijs.

Het Digital Office Groningen wil vooral nieuwe digitale initiatieven  ondersteunen, waarvan economische spin off verwacht kan worden. Bij Samenwerking Noord zijn veel organisaties aangesloten met kennis van onderwijs, beveiliging, autonoom vervoer en traineeships. Deze kennis, bij in totaal 47 aangesloten bedrijven, kan Samenwerking Noord inzetten bij projecten van de Digital Office Groningen.

“De samenwerking begint z’n vruchten af te werpen. Het blijkt inderdaad zo te gaan als we negen maanden geleden hoopten, namelijk dat we elkaar aanvullen en versterken. We gaan de komende maanden enthousiast verder om uiteenlopende projecten van de grond te krijgen”, aldus Gert-Jan Ridder.