REA College helpt Wajongers aan een baan en het Noorden aan kundige IT’ers

Een aantal organisaties binnen Samenwerking Noord heeft ze al in dienst: jongeren die door een beperking kampen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het REA College helpt dergelijke jongeren, die vaak in de Wajong belanden, met het vinden en voltooien van een voor hen geschikte mbo-opleiding. Eenmaal afgestudeerd worden de studenten actief begeleid bij hun zoektocht naar een geschikte baan. Voor veel van hen ligt die in de IT-sector. “Veel van onze studenten voelen zich erg thuis in die branche”, aldus Jan Thijs Greveling, één van de twee arbeidsbemiddelaars van het REA College in Groningen.

Jongeren met een arbeidshandicap kunnen bij het REA College terecht als ze problemen hebben om een opleiding of baan te vinden die bij ze past. “Over het algemeen komen ze via het UWV of gemeenten bij ons terecht”, zo vertelt Greveling. In Noord-Nederland heeft het REA College twee locaties, één in Groningen en één in Leeuwarden. Van daaruit zijn inmiddels al een groot aantal jongeren aan een passende baan geholpen. “Bij de Hanzehogeschool lopen behoorlijk wat studenten van ons rond, en we werken bijvoorbeeld ook samen met de RDW.”

REA College en IT
De ICT is voor het REA College een belangrijke arbeidsmarkt. “Veel jongeren met bijvoorbeeld een stoornis in het autistische spectrum hebben veel interesse en kunde op het gebied van IT-oplossingen en voelen zich goed thuis in die branche. Het is ook niet voor niks dat we als REA College naast opleidingstrajecten voor secretariële en financiële medewerkers ook een ICT-traject hebben, waarbinnen studenten worden opgeleid tot kundige netwerk- en systeembeheerders of app-ontwikkelaars.”

Ondanks de kundigheid van de arbeidskrachten die aan het REA College afstuderen, is de drempel om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen nog altijd best hoog, zo realiseert ook Greveling zich. “Dat is ook best begrijpelijk. Het kost vaak net even wat meer begeleiding en aanpassingen, zowel bij de werknemer als de werkgever. Vanuit het REA-college helpen we beide partijen dan ook om zo snel mogelijk alles op de rails te hebben. Als dat eenmaal het geval is, zijn beide kanten over het algemeen erg positief over de samenwerking.”

Voordelen voor werkgevers
Wat ook helpt bij het over de drempel trekken van veel organisaties, naast natuurlijk de vakkundigheid van de studenten, zijn de fiscale voordelen en de beperking van het risico bij eventuele ziekte. “Met de invoering van de Participatiewet, die erop is gericht om zoveel mogelijk mensen met een beperking aan het werk te krijgen, wordt vooral van grotere organisaties verwacht dat ze het goede voorbeeld geven”, aldus Greveling. “Daar staat echter ook wat tegenover vanuit de overheid.”

Zo is er de mogelijkheid tot loondispensatie, oftewel ‘betalen naar prestatie’. “Daarbij wordt in overleg met een arbeidsdeskundige van het UWV gekeken hoe productief iemand is vergeleken bij een medewerker zonder een arbeidsbeperking. Blijkt de productiviteit op bijvoorbeeld 60 procent te liggen, dan hoeft de werkgever ook maar 60 procent van het loon uit te betalen. Het UWV zorgt ervoor dat het inkomen van de werknemer wordt aangevuld tot minimaal het bedrag dat hij ontving voor ‘ie aan het werk ging.”

Een ander groot voordeel, vooral voor bedrijven in het MKB, is dat werkgevers de loonkosten van zieke werknemers die zijn aangenomen op basis van de Participatiewet kunnen claimen bij het UWV, zo geeft Greveling aan. “Dat is voor veel werkgevers natuurlijk een behoorlijke geruststelling.”

Ervaringen RDW
Maar het zijn natuurlijk niet alleen maar de financiële voordelen die de doorslag geven, zo weet Nynke de Graaf, HR-adviseur van het ICT-bedrijf van de RDW. Zij heeft ervaring met het REA-college en is erg te spreken over de vakkundigheid en motivatie van de studenten. “Vakinhoudelijk levert het geen enkel probleem op”, zo zegt ze. “Bovendien zijn deze jongeren zeer gemotiveerd.”

“Uiteraard vergen ze iets meer specifieke begeleiding, moet je goed kijken naar hun fysieke werkomgeving en moet je soms flexibel zijn in arbeidstijden. Maar mede door de ondersteuning van een externe jobcoach geeft het bij de direct leidinggevenden en collega’s juist veel voldoening. Die moeten helder en ondubbelzinnig zijn in hun communicatie en voor deze groep geldt echt ‘afspraak is afspraak’”, aldus De Graaf. “Maar dat is toch juist goed? Niet voor niks hebben wij via het REA College inmiddels een ontwikkelaar in vaste dienst genomen.”

www.reacollegenederland.nl