Oproep Project Digitalisering en Duurzaamheid

Duurzaamheid is naast digitalisering een van de grote speerpunten in de samenleving en in veel organisaties. Samenwerking Noord wil de link tussen beide thema’s graag versterken. Hiervoor start Samenwerking Noord vanaf eind februari een project in samenwerking met Royal Haskoning (Rick Sieling) en het Digital Business Center van de Rijksuniversiteit Groningen (Bas Baalmans).

Studenten van de faculteit Economie en Bedrijfskunde zullen in een zogeheten Learning Community onderzoek doen naar de bestaande praktijk en naar nieuwe mogelijkheden om met inzet van digitale middelen te werken aan een duurzamer Noord-Nederland. Wil je met je eigen organisatie deelnemen aan dit project waarin de studenten een onderzoeks- en adviesrapport opleveren toegespitst op de situatie van jouw organisatie? Meld dan je interesse via deze link of bezoek de workshop die Rick Sieling en Bas Baalmans samen met Henk Zwetsloot verzorgen tijdens onze nieuwjaarsreceptie op 14 januari