Noorderpoort loopt voorop met innovatief devicebeleid

Het gaat veel ICT-afdelingen misschien nog een beetje ver, maar bij onderwijsinstelling Noorderpoort zijn ze er klaar voor: het volledige devicebeheer uit handen geven aan de eindgebruikers. “We zijn heel ver”, aldus Teammanager ICT Cor Klomp. “De studenten kunnen al met hun eigen devices inloggen op de Noorderpoort-omgeving en alle updates zijn geautomatiseerd. De volgende stap is om dit ook uit te rollen voor alle medewerkers én om stapsgewijs naar één centrale portal te gaan.”

Studenten kunnen tegenwoordig al met hun eigen smartphone, tablet of laptop de digitale Noorderpoortomgeving binnenkomen. “Dat heeft natuurlijk allerlei voordelen, zowel voor de studenten als voor de organisatie”, geeft Klomp aan. “Maar het is voor ons als ICT-beheerders een behoorlijke klus geweest om het mogelijk te maken. Daarnaast is onze rol er behoorlijk door veranderd. Waar we voorheen vooral werkplekbeheerders waren, zijn we nu meer applicatiebeheerders.”

Als IT-afdeling wil je eigenlijk alles kunnen beheren zodat je zeker weet dat alles goed loopt. “Nu moeten we dat voor een belangrijk deel loslaten en erop vertrouwen dat gebruikers er verantwoordelijk mee omgaan en dat ze zich melden bij één van de servicepunten als ze er zelf niet uitkomen”, aldus de Teammanager ICT.

Die servicepunten worden trouwens niet bemand door medewerkers van de ICT-afdeling van Noorderpoort, maar door studenten. “Daarvoor hebben we een speciaal leerbedrijf opgericht, waar studenten van onze ICT-opleidingen stage kunnen lopen”, vertelt Klomp. “Zij helpen daar zowel medestudenten als personeelsleden als ze tegen problemen aanlopen. Op die manier kunnen ze direct praktijkervaring opdoen. Het mes snijdt zo aan twee kanten.”

Waar studenten dus al toekunnen met hun eigen devices, zijn de docenten en andere medewerkers nog niet zover. “Dat heeft natuurlijk wat meer voeten in de aarde. Als IT-beheer willen we er in ieder geval voor zorgen dat het mogelijk wordt. Of het vervolgens ook wordt ingevoerd, is aan de bestuurders om te beslissen. Maar als we groen licht krijgen, kunnen we ervoor zorgen dat er binnen een jaar of twee gewerkt gaat worden met één enkele Office-portal voor alle applicaties die voor alle medewerkers binnen en buiten Noorderpoort toegankelijk is.”