Noorderlink en Samenwerking Noord halen banden aan: in juni groot symposium over digitalisering en HRM

Samenwerking Noord en Noorderlink gaan hun onderlinge banden verstevigen. Volgens Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord, zijn diverse grote bedrijven van beide instellingen lid en is het daarom logisch om de banden aan te halen. Volgens hem komen door de voortschrijdende digitalisering ICT en HRM bovendien steeds dichter bij elkaar te staan.

Om de nauwere samenwerking tussen de twee organisaties meteen maar even een forse aanzet te geven, organiseren Samenwerking Noord en Noorderlink in juli een groot symposium over het onderwerp: ‘Digitalisering en HRM’ (waarover later meer op deze website).

Over Noorderlink
Waar de bij Samenwerking Noord aangesloten partners zich voornamelijk richten op samenwerking en kennisdeling op ICT-gebied, zijn binnen NoorderLink een aantal grote noordelijke organisaties verenigd op het gebied van Human Resource Management (HRM) en Human Resource Development (HRD).

Door kennis, expertise en best practises uit te wisselen vergroten de organisaties binnen Noorderlink de mobiliteit en inzetbaarheid van hun medewerkers. Daarnaast zijn de organisaties door hun onderlinge afstemming beter in staat oplossingen voor moeilijke vraagstukken te realiseren.

Verder profileert Noorderlink het Noorden (nóg) steviger als aantrekkelijke woon- en werkomgeving en zet het netwerk zich in om goed opgeleid personeel aan te trekken en te behouden.