‘Noord-Nederland moet dé Cyber Safety-regio van Europa worden’

“Noord-Nederland moet zich ontwikkelen tot dé kennisregio van Nederland op het gebied van Cyber Safety, en zelfs tot dé Cyber Safety-regio van Europa. Het onderwerp is namelijk steeds urgenter en de behoefte aan specialistische kennis over dit onderwerp wordt dus groter en groter. Daarom hebben we in Noord-Nederland het initiatief genomen tot een Cyber Safety-leerstoel aan de Rijksuniversiteit Groningen, komt er  aan de Hanzehogeschool een lectoraat gewijd aan het onderwerp, en zal ook het middelbaar beroepsonderwijs erbij betrokken worden, middels het instellen van ‘praktoraten’ bij het Noorderpoort en Alfa-college”, aldus Fred Hassert, voorzitter van Samenwerking Noord.

Eerder dit jaar maakte Hassert al bekend dat Noord-Nederland ijvert voor een leerstoel op het gebied van Cyber Safety. Deze plannen zijn inmiddels geconcretiseerd. De RUG werkt nu aan het formuleren van onderzoeksvragen die van belang zijn voor deze nieuwe leerstoel. Ook de Hanzehogeschool werkt aan het geven van invulling aan het nieuwe lectoraat en Noorderpoort en Alfa-college aan het praktoraat. Eind van dit jaar al kan dat leiden tot het indienen van een aanvraag voor het instellen van leerstoel, lectoraat en praktoraat, zodat er volgend jaar gestart kan worden.

‘Dat Cyber Safety een zeer actueel thema is, dat is inmiddels algemeen bekend. Ik herinner even aan de kwestie van fake news en de geloofwaardigheid van Facebook die zo sterk is gedaald dat veel mensen hun account hebben opgezegd. Of aan de nep-accounts bij Instagram. En dan zijn er nog de talloze berichten over phishing en digitale oplichting. Verder kun je denken aan de juridische gevolgen voor de zelfrijdende auto of wat is wettelijk eigenaarschap bij data ?’ ‘Daarom is het van zeer groot belang dat er specialisten worden opgeleid om het misbruik aan te pakken en kennis op te bouwen op sociaal en juridisch terrein. En als er dan toch nieuwe deskundigen moeten worden opgeleid, dan is Groningen daarvoor een uitgelezen plaats’, aldus Fred Hassert. En dat geldt ook voor het faciliteren van start-ups op dit terrein. ‘Laten we deze regio tot dé Cyber Safety-regio van Nederland maken’.

Focus op menselijk handelen
In de plannen van deze samenwerking zal het Groningse onderwijs en alle producten en diensten zich niet zo zeer focussen op techniek, als wel op menselijk handelen, en op wetgeving en andere daarmee samenhangende onderwerpen. “Qua techniek zijn veel zaken al wel geregeld en dat is een belangrijk fundament waar we zeker rekening mee houden. Echter bij het misbruik is het vaak zo dat niet de techniek fout is, maar mensen die op het verkeerde been worden gezet en daarom op de verkeerde link klikken of er wordt data gestolen en wie is dan eigenaar en hoe zit dit juridisch? Wij denken dat er meer kennis moet komen over de vraag hoe je menselijk gedrag zó kunt beïnvloeden en wat de juridische implicaties zijn van al deze zaken.”

Testlaboratorium
Volgens Fred Hassert zou er in Groningen een IoT-testlaboratorium kunnen worden ingericht. Groningen is een goede locatie vanwege de (IT-) infrastructuur zoals 5G, de aanwezige kennispartners waaronder Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, Noorderpoort en Alfacollege en vooral vanwege de bestaande en werkende publiek-private samenwerkingen zoals Samenwerking Noord, de NOO en GDBC.

Het kasteel
Het nieuwe centrum op het gebied van Cyber Safety zou gevestigd kunnen worden in Het Nieuwe Kasteel van het Noorderpoort  aan de Kraneweg. ‘En dat is dan meteen ook een prachtig uithangboord: want wat is er nu een mooier symbool voor veiligheid dan een kasteel?!’, aldus de voorzitter van Samenwerking Noord.

Organisaties die een bijdrage kunnen en willen leveren om de noordelijke kennis op het gebied van Cyber Safety te vergroten, kunnen contact opnemen met Fred Hassert.