Nieuwe sectorvoorzitters Onderwijs & Onderzoek

Kuneke Schraagen van de Hanzehogeschool en Haije Wind van Openbaar Onderwijs Groningen gaan als duo leidinggeven aan de sector Onderwijs en Onderzoek van Samenwerking Noord. Kuneke Schraagen is Dean van het Instituut voor Communicatie, Media en IT en vertegenwoordigt hiermee met name het onderwijsinhoudelijke perspectief. Haije Wind is als langer actief binnen de vereniging als voorzitter van de pijler Kennis en Innovatie en hij is als Manager IT in zijn organisatie meer gericht op de infrastructurele kant van ICT. Vanaf januari zijn nieuwe bijeenkomsten gepland voor de sector.

Kuneke Schraagen van de Hanzehogeschool

 

Haije Wind van Openbaar Onderwijs Groningen