Nieuwe relatiemanager voor Samenwerking Noord

Kars Wierts is per 16 mei begonnen als relatiemanager van Samenwerking Noord. Kars en Gert-Jan Ridder gaan de contacten onderhouden met de partners van Samenwerking Noord.

Kars is als portfoliomanager verbonden aan de provincie Groningen en gaat tot en met eind 2017 de rol van relatiemanager voor Samenwerking Noord vervullen. Gert-Jan en Kars gaan een verdeling maken wie aanspreekpunt wordt voor welke partner.  De warme overdracht van relaties vindt vervolgens op korte termijn plaats.