NHL-project ‘Smart Vision for UAV’s’ wint RAAK-award

Het lectoraat Computer Vision van NHL won vandaag met het project ‘Smart Vision for UAV’s’ de RAAK-juryprijs van 2016. Het team heeft met het project ingezet op de ontwikkeling van slimme civiele drones. De prijs werd in Den Haag uitgereikt door Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA. Hierdoor krijgt het lectoraat erkenning voor hun toonaangevende en praktijkgerichte onderzoek.

Studenten uit verschillende landen werken mee aan het project ‘Smart Vision for UAV’s’ dat valt onder het lectoraat van Computer Vision. Dit project zet in op de ontwikkeling van slimme civiele drones. De drones vliegen geautomatiseerd en verwerken de opgenomen beelden tot concrete proces- of bedrijfsondersteunende informatie voor de klant, zoals de inspectie van windturbines.

Het lectoraat werkte samen met een groot consortium van bedrijven die de drones inzetten voor praktische doeleinden. Zo werd met Wetterskip Fryslân een slotenschouw uitgevoerd, deed men onderzoek naar ziekten in de akkerbouw en spoorde het lectoraat samen met Brandweer Oefencentrum Noord brandhaarden op.

RAAK-award
De RAAK-award wordt uitgereikt door het Nationaal Regieorgaan Praktijkgericht Onderzoek SIA en verhoogt de bekendheid en kwaliteit van onderzoek aan hogescholen. Jaap van de Loosdrecht, Lector Computer Vision, geeft aan erg blij te zijn met de toekenning van de prijs: “De RAAK-Award onderstreept de meerwaarde van geautomatiseerde intelligentie rondom de UAV’s in combinatie met praktijkgerichte vragen. Samenwerking met het bedrijfsleven speelt hierin een cruciale rol. Kortom, we ontwikkelen kennis waar het bedrijfsleven nu en in de toekomst behoefte aan heeft en voeren tegelijkertijd projecten uit waar de techniek en de lol van afspat!”