‘Mbo’ers kunnen uitkomst bieden op krappe ICT-arbeidsmarkt’

Voor ICT’ers met een mbo-diploma is het nog altijd moeilijk om aan een uitdagende baan te komen. Veel werkgevers in de IT-branche rekruteren enkel onder hoger opgeleiden, zo constateert Thijs Creusen, opleidingsmanager Media & ICT bij het Drenthe College. “Helaas is het voor de meeste ICT-bedrijven en organisaties een automatisme geworden om voor de meer uitdagende functies alleen op hbo- en wo-niveau te rekruteren. En dat terwijl we ook als mbo volop talentvolle ICT’ers afleveren die voor iedere organisatie van meerwaarde kunnen zijn.”

Wat is het dan toch dat de meeste organisaties in hun zoektocht naar ICT-personeel de mbo’er links laten liggen? “Het moet haast wel een soort van vastgeroest vooroordeel zijn’, zo denkt Creusen.  “Het klopt natuurlijk dat het mbo een andere doelgroep heeft dan de hogescholen en universiteiten: binnen het mbo is veel meer diversiteit. Maar die diversiteit geldt ook voor het niveau van de studenten. Er lopen heel wat mensen rond die door omstandigheden van buitenaf niet aan een hbo-studie kunnen beginnen, maar die daar zeker wel toe in staat zouden zijn.”

Volgens Creusen doe je een groot deel van de mbo’ers dan ook tekort door de gehele studentenpopulatie uit te sluiten van de arbeidsmarkt. “Ik denk dat zo’n 10 à 15 procent van onze studenten, zeg maar de ‘parels’ van onze ICT-opleidingen, zonder moeite mee zou kunnen op het hbo en zelfs meer capaciteiten heeft dan een deel van de hbo-studenten. Dat heeft er ook mee te maken dat we opleidingen bieden die wortelen in de praktijk. Onze studenten hebben gewoon al volop werkervaring als ze hun diploma halen.”

De mbo-opleidingen ICT schurken dus nauw tegen het bedrijfsleven aan, maar volgens Creusen kan de samenwerking nog wel een impuls gebruiken. “Voor gastcolleges en stageplaatsen zijn ze wel te porren, maar als het om structurele samenwerking gaat, bijvoorbeeld door mee te denken en ontwikkelen bij de totstandkoming van ons onderwijs, dan hapert het vaak. En dat terwijl het in ons gezamenlijk belang is dat onze studenten zo goed mogelijk worden voorbereid om de gaten in een lastige arbeidsmarkt te dichten.”

En met die boodschap richt de opleidingsmanager zich niet alleen tot bedrijven en organisaties in zijn thuisprovincie, maar ook op de Groningse ICT-wereld. “Laten we eerlijk zijn: dat is wel waar het gebeurt in Noord-Nederland. Helaas zien we echter nog te weinig spinoff daarvan in Drenthe. Er wordt nog te weinig zuidwaarts gekeken, terwijl we hier veel te bieden hebben, niet alleen als Drenthe College, maar ook met de ICT-opleidingen van Stenden University. We doen en denken graag met jullie mee, maar krijgen daar naar mijn mening te weinig respons op.”

Een mooie kans om te zien wat de mbo’ers van onder meer het Drenthe College in huis hebben, dient zich binnenkort aan. “Ik roep alle leden van Samenwerking Noord op een kijkje te komen nemen bij de Battle of the Schools op 1, 2 en 3 november (de finale maakt net als vorig jaar deel uit van het programma voor Let’s Gro). Dan kun je met eigen ogen zien wat mbo’ers te bieden hebben.”

Klik hier voor meer informatie over de ICT-opleidingen van het Drenthe College