Lentis sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘Samenwerking is cruciaal in de ontwikkeling van zorginnovaties’

Samenwerking Noord blijft maar groeien. Onlangs sloot ook Lentis zich bij het ICT-kennisnetwerk aan. De grootste instelling voor geestelijke gezondheidszorg in Groningen ziet het zorglandschap veranderen onder invloed van de technologische vooruitgang. “En ik ben ervan overtuigd dat we alleen in die ontwikkelingen mee kunnen als we zoveel mogelijk samenwerken, zowel intern en binnen onze sector, maar ook daarbuiten”, zo zegt Elze Vonk, die in maart aantrad als Directeur Bedrijfsvoering bij Lentis.

Het lidmaatschap van Samenwerking Noord was één van de eerste knopen die Elze Vonk bij Lentis doorhakte. “Al in mijn eerste week als Directeur Bedrijfsvoering wisten de ICT-managers mij van het nut van Samenwerking Noord te overtuigen”, zo zegt ze. “Veel moeite hoefden ze daar overigens niet voor te doen”, voegt ze daar met een lach aan toe. “Ik ben behoorlijk van het netwerken en heb de blik altijd naar buiten gericht, zeker als het gaat om technische innovatie. Je kunt nog zulke verschillende doelstellingen hebben als organisatie, een groot deel van de vraagstukken waar je mee worstelt komen in de basis overeen.”

Lentis biedt jaarlijks geestelijke zorg en bijstand aan zo’n 30.000 cliënten. Dat varieert van eerstelijns psychologie tot psychiatrische opnames en van de begeleiding van ouderen die kampen met dementie tot hulp aan jongeren met psychische problemen en forensische psychiatrie. Daarmee speelt de organisatie een belangrijke rol in de noordelijke maatschappij. “Om al die cliënten zo goed mogelijk bij te kunnen staan, is ICT cruciaal”, aldus Vonk. “Het kan het leven van zowel onze cliënten als onze professionals een stuk gemakkelijker maken.”

Achter Lentis gaat dan ook een grote ICT-organisatie schuil, die in totaal ruim 60 medewerkers telt. Die zijn volgens Vonk onderverdeeld in twee takken van sport: “Aan de ene kant heb je de standaard ICT-organisatie, die zich bezighoudt met taken als functioneel beheer, automatisering en informatieverwerking en aan de andere kant heb je het innovatieve deel, waarmee we continu op zoek zijn naar innovaties in e-health. Denk bijvoorbeeld aan domotica-oplossingen om mensen de regie over hun eigen leven terug te geven of preventieve welkomstmodules en online behandelplannen waarmee mensen snel en effectief geholpen zijn.”

Wat betreft de ontwikkelingen in e-health werkt Lentis veel samen met externe partijen. “We ontwikkelen zelf bijvoorbeeld geen software, maar zijn wel nauw betrokken bij het ontwikkelingsproces. Niet alleen om te zorgen dat de software zo goed mogelijk aansluit bij de wensen van onze cliënten en ons personeel, maar ook om erop toe te zien dat alle wet- en regelgeving wordt nageleefd. De informatie die wij van onze cliënten verzamelen is natuurlijk superprivacygevoelig; daar kun en wil je geen enkel risico mee lopen.”

Op gebieden als cyber security, domotica en dataverwerking zoeken de ICT’ers van Lentis dan ook graag de samenwerking binnen Samenwerking Noord. “Je moet ook niet vergeten dat wij in eerste instantie een zorgorganisatie zijn en geen ICT-ontwikkelaar: veruit het grootste deel van ons budget gaat op aan onze primaire zorgtaken. Dat maakt het lastig om grote bedragen te investeren in e-health. Maar door onze kennis te delen en waar mogelijk te koppelen aan die van andere organisaties, proberen we dat zo goed mogelijk te ondervangen. Uiteindelijk worden we daar allemaal beter van.”