Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland zoekt kernleden om vakgebied naar hoger plan tillen

Data Science is een relatief nieuw expertisegebied dat vele kansen biedt voor het Noorden. Om het vakgebied in deze regio naar een hoger niveau te tillen, is onlangs het Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland opgericht. Via deze kennisgroep kunnen (aankomende) Data Scientists en andere geïnteresseerden hun kennis en ervaringen delen.

“Wij geloven dat wanneer wij onze Data Science-kennis delen, Noord-Nederderland hier beter van wordt. Dit geld voor inwoners, organisaties en het Noorden als geheel”, aldus deinitiatiefnemers, die hun kennisgroep officieel lanceerden tijden het Data Science Event van Samenwerking Noord op dinsdag 13 juni. “Met het kennisnetwerk willen we kennis en ervaring met elkaar delen door gezamenlijk te werken aan vraagstukken. Bijvoorbeeld op het gebied van Healthy Aging, Energy, Sensor Technology en Watermanagement. Door onderling kennis te delen en van elkaar te leren wordt er sneller en op een hoger niveau gewerkt aan Data Science-projecten. Dat levert nieuwe producten en diensten op die kunnen bijdragen aan kostenbesparingen, een groeiende werkgelegenheid en nauwkeuriger onderzoeksresultaten.”

Het Kennisnetwerk Data Science Noord-Nederland is van plan voortaan elke twee maanden een bijeenkomst of activiteit te organiseren. Dat kan gaan om een vakgroepbijeenkomst rond een specifiek onderwerp of een (maatschappelijk) Data Science-onderwerp, maar er zullen ook bedrijfsbezoeken, hackathons en één keer per jaar een seminar op het programma staan.

Organisatie
De kennisgroep Data Science is een initiatief van studenten van de opleiding Data Science van de IT Academy Noord Nederland. Deze opleiding is gezamenlijk ontwikkeld met Samenwerking Noord. De kennisgroep werkt onder de vlag van Samenwerking Noord vanuit hetzelfde gedachtegoed.

De kerngroep van het kennisnetwerk bestaat op dit moment uit vijf personen (Marcel Adema, Mark Enuma, Michael Winklaar, Mark Veldkamp en Merijn van der Roest) die periodiek bij elkaar komen om invulling te geven aan de bijeenkomsten (eens in de twee maanden). “Maar we willen de kerngroep graag uitbreiden. Dus wil jij als kartrekker betrokken raken bij de Kennisgroep Data Science? Neem dan contact met ons op!”

Communicatie
Communicatie van de kennisgroep verloopt via de website van Samenwerking Noord en Meetup.com.

Wilt u meer informatie over de Kennisgroep Data Science of wilt u zich aanmelden als kernlid, neem dan contact op met Merijn van der Roest.