IT Academy organiseert Agile-PRINCE2 workshops voor leden Samenwerking Noord

IT Academy Noord-Nederland organiseert de komende tijd meerdere exclusieve Agile-PRINCE2 workshops voor medewerkers van organisaties die zijn aangesloten bij Samenwerking Noord. In de maand juni staan er twee van deze workshops op het programma: op 7 en 22 juni.

Tegenwoordig kiezen veel (grote) organisaties ervoor om projectbesturing volgens PRINCE2 te doen en de uitvoering Agile, echter verschillen de werkwijze en onderliggende methodieken sterk van elkaar. Deze eendaagse workshop is door de IT Academy gezamenlijk ontwikkeld met Samenwerking Noord en de ervaren Agile-projectmanager Sandra Warmolts. Onder leiding van Warmolts worden projectmanagers/projectleiders van bij Samenwerking Noord aangesloten organisaties met elkaar in contact gebracht om kennis en ervaring uit te wisselen.

Inhoud
De workshop start met een korte introductie over Agile en de te behandelen onderwerpen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Stuurgroep ten opzichte van product owner en stakeholders.
  • Wijzigingen binnen PRINCE2 ten opzichte van wijzigingen binnen Agile scrum.
  • PRINCE2 cultuur ten opzichte van Agile cultuur (Agile waarden).
  • Projectplan ten opzichte van Product Backlog.

Deze onderwerpen worden in deelgroepen besproken en bediscussieerd. Ieder groepje krijgt één onderwerp. De resultaten worden per deelgroep aan de hele groep gepresenteerd. Per onderwerp wordt er een gezamenlijke uitgebreide discussie gevoerd.

Doelgroep
De workshop is opgezet voor ervaren PRINCE2 projectmanagers en projectleiders. Kennis van PRINCE2 op projectmanagementniveau en kennis en ervaring met agile werken is vereist.

Resultaat
IT Academy organiseert de workshops en zorgt voor een round-up van elke workshop. De resultaten per workshop worden teruggekoppeld aan de deelnemers. Daarnaast zal de IT Academy de totale round-up terugkoppelen aan de Project anagers Pool van Samenwerking Noord.

Tegen het eind van de workshop en naar aanleiding van de round-up van de workshops kan een ieder bepalen hoe PRINCE2 en Agile (Scrum) elkaar aanvullen en uitsluiten.

Klik hier voor meer informatie of om je meteen in te schrijven voor één van de workshops