IT Academy Noord-Nederland start nieuwe opleiding Advanced Data Science

IT Academy Noord-Nederland start in september in Groningen de opleiding ‘Advanced Data Science’. Deze nieuwe opleiding moet specialisten opleveren die de Big Data die tegenwoordig beschikbaar zijn voor grote organisaties en bedrijven, optimaal kunnen hanteren.
Veel organisaties hebben tegenwoordig grote hoeveelheden informatie tot hun beschikking. Om er voor te zorgen dat deze grote informatiestromen optimaal voor het bedrijf kunnen worden ingezet zijn er professionals nodig. Omdat het benutten van grote hoeveelheden data nog maar kort mogelijk is, en omdat er veel toepassingen denkbaar zijn, wordt de nieuwe opleiding tot ‘data scientist’ wel het beroep van de toekomst genoemd.

De opleiding start op 26 september en wordt gegeven in Meerworld, aan de Laan Corpus den Hoorn in Groningen.

De vakken uit deze unieke opleiding worden verzorgd door docenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen. De colleges worden aangevuld en versterkt door docenten van andere kennisinstellingen en data science experts van diverse organisaties.

Nieuw vakgebied
Waar de ICT-infrastructuur en applicaties het verzamelen van grote hoeveelheden data mogelijk maken is het juist de data scientist die dit kan omzetten naar waardevolle informatie en zo een belangrijke bijdrage levert aan de doelstellingen van de organisatie. Data Science is een nieuw vakgebied en de vraag naar professionals die zich hier raad mee weten zal de komende jaren sterk toenemen.Het is daarmee absoluut een van de beroepen van de toekomst.

De opleiding Advanced Data Science komt voort uit de opleiding Data Science. Deze ‘Advanced’ variant is speciaal ontwikkeld om professionals die al basiskennis hebben van Data Modelling & Warehousing, Data Visualisatie en Descriptive Statistics (onderdelen die wel in de reguliere Data Science opleiding zitten) op te leiden tot data scientist.

Het eindresultaat: een kortere, sterker gefocuste opleiding die iedere deelnemer zal voorbereiden op een van de meest prominente banen van de toekomst.

Zelfontwikkeling
Janneke Artzen, adviseur statistiek en onderzoek bij de gemeente Leeuwarden, over de opleiding Data Science: “Het is heel erg boeiend om bezig te zijn met nieuwe ontwikkelingen en alle innovaties rondom Data Science (The Sexiest Job of the 21st Century). Dit geeft mij veel inspiratie voor mijn werk en laat me ook nadenken over de toekomst van mijn vak. Ik zie nieuwe kansen maar ook dat sommige aspecten van onderzoek op termijn zullen verdwijnen. Het is belangrijk om niet stil te staan, maar te blijven ontwikkelen. Zowel voor mijn eigen werkplezier als voor mijn werkgever.”

Kijk op de website van de IT Academy voor meer informatie.