Interview met Petra Smid (WeShareTalent)

‘Netwerken is geen doel op zich, maar een manier waarop ik in het leven sta’, zegt Petra Smid. Petra is al jaren betrokken bij Samenwerking Noord en is sinds dit voorjaar ambassadeur bij WeShareTalent voor Noord-Nederland. ‘Het verbinden van mensen, bedrijven en ideeën is een middel om kansen en nieuwe mogelijkheden te scheppen.’

Petra werkt in het Seat2Meet pand aan de Groningse A7. Mensen kunnen de ruimte van S2M gebruiken als werkplek, maar deze doet ook dienst als ontmoetingsplaats. Je hoeft niet te betalen om er te kunnen zitten, maar je kunt wel persoonlijke diensten aanbieden aan andere gebruikers. Een tiental briefjes op de muur met namen, bijbehorende kwaliteiten en contactgegevens maken duidelijk dat je iemand probleemloos om hulp kunt vragen bij S2M. Het idee hierachter sluit eigenlijk precies aan bij de gedeelde gedachte achter WeShareTalent en Samenwerking Noord; door delen en samenwerken sterker worden.

Wat heb jij eigenlijk met samenwerken?

“Ik heb ruim acht jaar bij het ICT Bedrijf van de RDW gewerkt, waar ik toen al veel met Samenwerking Noord deed. Ik kwam er steeds meer achter dat er in Noord Nederland behoefte is aan een netwerk en ik daar een schakel in wil zijn. Ik wil me niet verbinden aan één organisatie, maar een verbinder zijn tussen organisaties. Het is echt een verrijking: samenwerking biedt zoveel kansen.”

Wat kan er beter op gebied van samenwerking?

“Er bestaat bij bedrijven soms nog een angst om kennis te delen. Vroeger was het zo dat bedrijven bijvoorbeeld een bijzonder product in handen hadden, en zichzelf daarom afschermden om hun unieke status te behouden. Tegenwoordig heeft echter iedereen toegang tot kennis, waardoor het onderscheid meer is te vinden in de manier waarop een bedrijf te werk gaat. Hoe ga je bijvoorbeeld om met duurzaamheid en personeel, of welke filosofie wil je uitdragen? Zulke thema’s passen in de huidige tijdsgeest. Toch blijkt het delen van kennis hierover voor sommige partijen nog eng. Daarnaast hoeft samenwerken niet binnen een specifieke sector: zo kun je ook juist een kijkje nemen in een andere branche.”

Kun je wat vertellen over WeShareTalent?

“WeShareTalent is een netwerkorganisatie die vier jaar geleden is opgezet en inmiddels gedreven wordt door ongeveer twaalf actieve ambassadeurs in Nederland. Sinds dit voorjaar ben ik, samen met Gerda van Limburg, ambassadeur van de regio Noord-Nederland. Bij WeShareTalent werken we, in tegenstelling tot bij Samenwerking Noord, branche overschrijdend. Dat betekent dat op dit moment zo’n 400 tot 500 organisaties zijn aangesloten vanuit alle denkbare bedrijfstakken: van KLM tot de politie maar ook kleine gemeenten. Een ander verschil met Samenwerking Noord is dat wij vooral werken met korte uitwisselingen: een persoon hoeft niet van baan te veranderen, maar kan bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een dag in de week bij een andere organisatie aan de slag. Wij zoeken een organisatie die specifieke kennis zoekt en een opdracht heeft. Daarnaast organiseren we onder andere themabijeenkomsten en denktanks.”

Hoe motiveren jullie de leden van WeShareTalent?

“De ene organisatie is als vanzelfsprekend actiever dan het andere. We profileren ons in ieder geval echt als strategisch sparringspartner. Wij gaan met de CEO’s van bedrijven om tafel en bespreken hun uitdagingen en de manier waarop ze die op kunnen pakken. We hopen ze daarin te kunnen faciliteren door gebruik te maken van verschillende vormen van samenwerking. Veelal creatieve manieren waarbij kennis, talent en ervaringen op een praktische manier worden gedeeld. Soms merk ik bij Samenwerking Noord dat sommige organisaties wel lid zijn, maar niet iedereen binnen het bedrijf hiervan op de hoogte is. Dat is geen onwil, maar een goede communicatie en gedragenheid door directie en de afdeling HR is ontzettend belangrijk.”

Waarom Noord-Nederland?

“Er zit zoveel energie in het Noorden! Alle ingrediënten voor het versterken van de regio zijn er: een juiste mentaliteit – afspraak is afspraak -, slimme mensen, ruimte, cultuur, geld. En er gebeurt al veel. Mijn persoonlijke ambitie is zoveel mogelijk uit deze potentie halen. Door organisaties en mensen enthousiast te maken en met elkaar te verbinden. In die zin ben ik vooral een ambassadeur van Noord Nederland!”