Insite Security: nieuw lid met ambities voor Samenwerking Noord

De gelederen van Samenwerking Noord zijn versterkt met de komst van Insite Security. Dit aan de Sylviuslaan in Groningen gevestigde bedrijf is actief op het gebied van informatiebeveiliging, en is één van de particuliere ondernemingen in de ICT-sector die zich dit jaar hebben aangesloten bij Samenwerking Noord. “We hopen met ons lidmaatschap een bijdrage te kunnen leveren aan kennisdeling tussen alle leden; overheidsorganisaties en bedrijven”, zo zeggen directeuren Jasper de Vries en Erik Rutkens.

“We denken dat dat in het belang is van deelnemende organisaties, maar wij voelen ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid op het gebied van het delen van kennis, opleiding en innovatie. Dankzij ons lidmaatschap hopen we dan ook bij te kunnen dragen aan het versterken van de regionale en lokale economie”, aldus De Vries en Rutkens.

Gevestigde naam
Insite Security heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een bedrijf met een gevestigde naam op het gebied van informatiebeveiliging. Het bedrijf, met nu al meer dan zeventig medewerkers in heel Nederland, werd in 2009 opgericht door eigenaar Erik Rutkens.

“Aanvankelijk boden we een breder scala aan audit- en adviesdienstverlening. Vanaf 2012 hebben we ons volledig gespecialiseerd in audit en advies op het gebied van informatiebeveiliging. Achteraf gezien een verstandige keuze, want het belang van informatiebeveiliging groeit nog steeds. Naast auditors en adviseurs hebben we ook hackers in dienst. Zij proberen op allerlei manieren binnen te komen in het netwerk van de klant en testen het niveau van informatiebeveiliging”, aldus De Vries en Rutkens.

Insite Security heeft kantoren in Groningen en Haarlem. ‘Onze medewerkers wonen verspreid over heel Nederland. Zo kunnen we onze klanten vanuit de regio bedienen. Die medewerkers van Insite Security hebben vaak ook de eigen, interne bedrijfsopleiding gevolgd. “We vinden het als bedrijf belangrijk om onze eigen mensen op te leiden”, zegt de directie daarover.

‘Van board tot byte’
Insite Security omschrijft op haar website haar eigen activiteiten als volgt. “Wij willen de best mogelijke IT security dienstverlening leveren, ‘van board tot byte’. We doen dit door de menselijke, organisatorische en technische kant van informatiebeveiliging met elkaar te verbinden. Zo voegen we op een succesvolle manier waarde toe aan organisaties.’

Kennis en opleiding zijn uiteraard cruciaal voor Insite Security. Dat was ook een van de redenen om aan te sluiten bij Samenwerking Noord: niet alleen om zelf nieuwe kennis te verkrijgen, maar ook om de eigen kennis te delen, als een maatschappelijke verantwoordelijkheid.

Een tweede aanleiding om aan te sluiten bij Samenwerking Noord is het gezamenlijk bevorderen van arbeidsmobiliteit in de regio, zodat mensen op securityvlak ingezet kunnen worden bij meerdere organisaties. Zo verbeteren die medewerkers hun kansen en positie op de noordelijke arbeidsmarkt en verwerven ze kennis vanuit meerdere organisaties.

Insite Security ziet de aansluiting bij Samenwerking Noord ook als een gelegenheid om via het netwerk met potentiële medewerkers in aanraking te komen. “We zijn op zoek naar mensen met een aantal jaren werkervaring, die hun kennis willen overdragen aan jongere medewerkers met minder ervaring.”

Overleg private partijen
Overigens is binnen Samenwerking Noord ook een overleg van private partijen. In dat overleg gaat het om de vraag hoe die private ondernemingen kunnen bijdragen aan het succes van Samenwerking Noord en hoe ze  een ‘boost’ kunnen geven aan de organisatie. Formeel is het zo dat private partijen dit jaar voor het eerst lid kunnen worden. Dit betreft een pilot voor minimaal een jaar. ‘Wij zetten ons in elk geval in om onze krachten te bundelen en de pilot tot een succes te maken. Samen streven we naar kennisontwikkeling, kennisborging, innovatie, economische groei en arbeidsmobiliteit. We gaan er dus voor!’, aldus een enthousiaste Jasper de Vries en Erik Rutkens.