ICT Noord meets Samenwerking Noord

In Tolbert, zo’n beetje in het midden van de driehoek Groningen-Drenthe-Friesland, kwamen op donderdag 7 maart vertegenwoordigers van diverse noordelijke gemeenten bijeen voor een gezamenlijke bijeenkomst van ICT Noord en Samenwerking Noord. Zij werden er bijgepraat over de laatste stand van zaken rond gemeentelijke ICT-vraagstukken.

Bert Nederveen, voorheen ICT-er, sinds 2010 werkzaam in de politiek en tegenwoordig wethouder Sociaal Domein van de gemeente Westerkwartier, heette de aanwezigen van harte welkom. Edwin Boender, accountmanager van VNG Realisatie (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) nam hierna het woord en informeerde de aanwezigen over de stand van zaken rondom Privacy en de AVG, het GGI-netwerk (Gemeenschappelijke Gemeentelijke Infrastructuur) en de koppeling met andere landelijke voorzieningen en een beweging die al een tijdje gaande is: Common Ground.

Common Ground is een mooi voorbeeld van onderlinge samenwerking tussen Nederlandse gemeenten in de ontwikkeling van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur. Daarnaast is het een mooie stap voorwaarts richting een open en transparante overheid.

Wat doet ICT Noord?
ICT Noord is geïnitieerd door I&A-adviseurs/-coördinatoren van een aantal Noord-Nederlandse gemeenten in samenwerking met VNG Realisatie. De leden komen sinds 2006 ongeveer twee à drie keer per jaar samen om de verschillende topics binnen het gemeentelijke ICT-apparaat met elkaar te bespreken.

Deze middag was een mooie gelegenheid om een begin te maken met het intensiveren van de samenwerking met Samenwerking Noord. Machiel van der Schaaf, dagelijks voorzitter van de ledenraad van Samenwerking Noord, en namens ICT Noord Martin Vos van de gemeente Assen deden het woord.

Van der Schaaf stelde voor een volgende stap te zetten en ICT Noord als kennisgroep onder te brengen bij Samenwerking Noord.

Zo zou ICT Noord ook gebruik kunnen maken van de organisatietools van Samenwerking Noord, zoals een eventmanager, een relatiemanager en de diverse communicatiekanalen. Aan de aanwezige leden daarom de vraag hoe zij de rol van ICT Noord hierin zien en als beide partijen samengaan, wat moet daarvoor geregeld worden? Op deze interessante vragen kwamen al even interessante antwoorden. Deze zullen de komende tijd uitgewerkt worden tot meer concrete plannen.

Het tweede deel van de bijeenkomst bestond uit twee parallelle sessies. Erwin van der Maesen de Sombreff (gemeente Westerkwartier) en Maarten Velthuijs (Stichting Forus) bespraken de ontwikkeling van het Kindpakket, de prijswinnende blockchaintoepassing van de Gemeente Zuidhorn. In de andere sessie namen Esmeralda Top (Provincie Drenthe) en Renske Stumpel (gemeente Groningen) de aanwezigen mee in de wereld van internationale samenwerking (Interreg) en de digitale innovatiecultuur.

Met deze bijeenkomst is de ‘first date’ tussen ICT Noord en Samenwerking Noord achter de rug en aan beide kant is de interesse gewekt. Op dus naar een vervolgafspraak!