Hanzehogeschool: ‘Belangrijke rol voor innovatiewerkplaatsen in toekomstbestendig opleiden’

De technologische ontwikkelingen volgen elkaar momenteel op zo’n duizelingwekkend tempo op dat het moeilijk is om in te schatten hoe de toekomst eruit zal zien. “Het is daarom van groot belang dat we studenten flexibel opleiden en ze voorbereiden op ‘een leven lang leren’. Onze Innovatiewerkplaatsen (IWP’s) kunnen daar een belangrijke rol in spelen”, zo zegt Linda Mulder, dean a.i. van het Instituut voor Financieel Economisch Management (FEM) van de Hanzehogeschool. “Maar om die zo goed mogelijk te laten functioneren hebben we wel input vanuit het werkveld nodig, ook vanuit de ICT. De studenten leveren samen met de onderzoekers van een IWP een nuttige bijdrage aan het werkveld.”

De Hanzehogeschool heeft inmiddels Innovatiewerkplaatsen gericht op verschillende sectoren, van Healthy Ageing tot Energy en van Zorg tot aan ICT. “Met die IWP’s willen we onderwijs, onderzoek en de praktijk dichter bij elkaar brengen”, aldus Mulder, die zich binnen ‘de Hanze’ nadrukkelijk bezighoudt met deze vernieuwende onderwijsmethode. “We streven naar een win-win-win-situatie: onze studenten kunnen er terecht voor stage-opdrachten of zelfs afstudeerprojecten, het regionale bedrijfsleven krijgt toegang tot de kennis die binnen de Hanze voorhanden is en onze onderzoekers kunnen met relevante data en voorbeelden uit de praktijk aan de slag. Uiteindelijk is daar de gehele noordelijke economie bij gebaat.”

Volgens hogeschooldocent Theo Bos kunnen de FEM-studenten van waarde zijn voor vrijwel alle IWP’s die onder de vlag van de Hanze opereren. “In welke sector je ook actief bent, er zijn altijd financials nodig om te kijken of innovatieve projecten financieel haalbaar zijn en of er winst mee te behalen valt: dat geldt voor ICT-projecten natuurlijk net zo goed als voor een zorginnovatie. En we merken dat onze studenten het erg leuk vinden om met vragen en opdrachten uit het werkveld aan de slag te gaan. Je ziet dat ze zich veel verantwoordelijker en meer betrokken voelen dan wanneer ze een theoretisch vraagstuk krijgen voorgeschoteld. Je doet het ook niet meer alleen voor de studiepunten, maar levert echt een bijdrage als student.”

Niet alleen zijn er steeds meer FEM-studenten die hun stage of afstudeeropdracht graag via een IWP willen doorlopen, ze krijgen ook steeds vaker die mogelijkheid. “Momenteel gaat het om stage- en afstudeerdopdrachten, dus derde- en vierdejaars studenten”, vertelt Bos. Daarnaast krijgen tweedejaars studenten nu ook een vrije ruimte van tien studiepunten voor flexibele projecten, waarin ze voornamelijk worden getoetst op praktijkcompetenties als communicatieve vaardigheden en beroepshouding”, vult Mulder aan. “En uiteindelijk is het de bedoeling in kleinere projecten ook eerstejaars via de IWP’s alvast kennis te laten maken met de praktijk.”

Maar om te zorgen dat al die studenten ook daadwerkelijk aan de slag kunnen, is er dus volop input vanuit het werkveld nodig. “We willen daarvoor graag langdurige relaties aangaan met het bedrijfsleven en de (semi-)overheid. Inmiddels zijn er goede ervaringen opgedaan met de gebiedscoöperatie Westerkwartier en de stad Groningen. Hier werken we al op grote schaal intensief mee samen. We hebben momenteel al wat verbanden liggen met leden van Samenwerking Noord, maar we zijn altijd op zoek naar nieuwe partijen die onze studenten aan opdrachten en stageplekken kunnen helpen”, geeft Linda Mulder aan. “Uiteindelijk is het in ons gezamenlijk belang dat we studenten zo goed mogelijk voorbereiden op de sterk veranderende arbeidsmarkt en zorgen voor een goede ontwikkeling van de regio.”

Voor meer informatie over de IWP’s of om je aan te melden als partner, neem contact op met Linda Mulder (f.g.h.mulder@pl.hanze.nl).