Groningen heeft eerste ‘Digital Office’ van Nederland

Groningen heeft sinds kort als eerste stad in Nederland, en misschien wel als eerste ter wereld, een ‘Digital Office’. Dit Digital Office bestaat uit een Chief Digital Officer en vier enthousiaste leden. Doel van het Digital Office is om te helpen bij het realiseren van de vele ideeën die er zijn in Groningen, want ideeën verwezenlijken gaat niet vanzelf. Ook Samenwerking Noord is nauw betrokken bij het Digital Office, in de persoon van Gert-Jan Ridder.

Het team jaagt projecten aan om versnelling en voortgang te maken. Ze brengen partijen bij elkaar, initiëren nieuwe projecten en zijn regisseur van alle lopende projecten. Daarnaast is de Chief Digital Officer ambassadeur van de Groningse digitale economie naar lokale deelnemers, nationale en internationale stakeholders (bedrijven, EU, ministeries). Hieronder een interview met de Chief Digital Officer en de leden van het team.

“Hoe kunnen we in Groningen kansen benutten en risico’s controleren in een volgende fase in de automatisering en de ontwikkeling van het internet? Hoe zorgen we er voor dat de economische spin-off van een nieuwe golf aan technologie, die ons beslist zal gaan overspoelen, zo groot mogelijk wordt?” Dat zijn vragen waar sinds kort in Groningen intensief en systematisch over zal worden nagedacht door het Digital Office.

‘Doetank’
Het gaat om het vermoedelijk eerste Digital Office ter wereld, een organisatie die zich bezig gaat houden met de vraag hoe we al lerend het beste op weg kunnen gaan naar een onbekende toekomst. The Digital Office is niet zo zeer een ‘denktank’ als wel een ‘doetank’ en moet samen met ondernemers, onderwijs en overheid projecten van de grond tillen om er voor te zorgen dat Groningen optimaal onderweg gaat naar de nieuwe digitale wereld.

“Omstreeks 1993 maakte Nederland voor het eerst kennis met internet. Sindsdien is er ongelooflijk veel gebeurd en zijn we er aan verslaafd geraakt. Internet is een groot deel geworden van ieders leven, zelfs als je slaapt. Welnu: dat was de eerste fase. We zitten nu in een transitieperiode, waarin de economie nog verder verschuift naar digitalisering en robotisering. De héle economie heeft er nu al mee te maken, maar dat zal nog veel ingrijpender worden, en niet uitsluitend in positieve zin.”

Dat betogen vier leden van de Digital Office, onder voorzitterschap van Nick Stevens. Die leden zijn Gert-Jan Ridder (Samenwerking Noord), Bob Voorneveld (Spindle), Mairis Vaneker (gemeente Groningen) en Lian de Boer (gemeente Groningen).

Want een van de ingrijpende ontwikkelingen die al in gang zijn gezet betreft de robotisering. “Vergis je niet: die is echt al begonnen. Kijk maar eens bij McDonald’s aan de Westerhaven. Daar is nu een baliemedewerker minder, dankzij een slim programma om te bestellen. En zo zijn er nog tal van taken en functies die geautomatiseerd zullen gaan worden. We gaan dus een onzekere en onvoorziene toekomst tegemoet. Dan hebben we de keuze: óf we wachten af. Of we gaan ook dingen samen doen, testen en experimenteren in de hoop dat we nog een klein beetje sturing kunnen geven”, aldus de in Londen geboren Nick Stevens, mede-initiatiefnemer van The Big Building.

Vier O’s
Volgens de leden van The Digitale Office gaat het er om de kansen te benutten en de risico’s te controleren. “Natuurlijk: onze invloed op de economie is misschien beperkt. Maar het lijkt ons een goede zaak wanneer we in Groningen mensen aan één tafel kunnen zetten, en om te zorgen voor de grootste gemeenschappelijke deler. Zo kunnen we vanuit de vier O’s proberen iets samen te realiseren: Onderwijs, Ondernemers, Overheid en Ons allen”.

The Digital Office wil op onafhankelijke wijze zaken voor elkaar zien te krijgen, waarbij niet één groep wordt bediend – zeg ondernemers – maar waar juist interactie ontstaat tussen ondernemers, overheid, onderwijs en uiteindelijk ons allemaal. The Digital Office wil daarin de functie hebben van aanjager en kwartiermaker, en kansen laten zien wanneer die zich aandienen.

Eigen inbreng
En de leden hebben elk hun eigen inbreng, ambities en idealen

Bob Voorneveld: “Waar ik mij soms zorgen om maak is dat er mensen zijn die nog nooit geprogrammeerd hebben. Die zijn niet goed voorbereid op de digitale samenleving. Dat houdt mij bezig, en daarom ben ik nu al betrokken bij projecten om mensen te leren programmeren. Dat is het schip van waaruit ik mijn koers wil zetten en een bijdrage hoop te leveren aan The Digital Office.”

Mairis Vaneker: “Wat ik heel belangrijk vind is educatie. Ik heb me recent bezig gehouden met een project om meiden warm te maken voor ICT. Ik vond dat erg leuk en zeer belangrijk en ik wil ook binnen The Digital Office graag meedenken over manieren hoe we nog meer meiden en vrouwen kunnen interesseren voor ICT”.

Gert-Jan Ridder: “Wat ik graag zou willen is om de organisatie Samenwerking Noord, waar nu al veertig van de grootste instellingen met een ICT afdeling uit het Noorden bij zijn aangesloten – te verbinden met The Digital Office. Op die manier denk ik dat we veel waarde kunnen realiseren. Dat wederzijdse verbinden is echt mijn passie en mijn uitdaging.”

Nick Stevens: “Ik heb in het verleden in het buitenland voor tal van grote ondernemingen gewerkt. Maar daar had ik geen plezier meer in en daarom ben ik daar mee gestopt. Ik vind het veel mooier om voor zowel grote als kleine bedrijven te werken. Wat ik wil is de wereld een heel klein beetje beter proberen te maken, elke dag. Maar dan door zaken te doen. En het is echt schitterend dat dat in Groningen kan: wát een stad! In die stad komen prachtige dingen samen, en dat kan echt tot mooie dingen leiden. Alleen zouden Groningers zich beter moeten verkopen. Ze moeten leren om ‘charming’ te zijn. Maar verder is het prachtig om hier actief te zijn, en om hier te kunnen proberen Groningen, de Groningers en de toekomstige Groningers verder te helpen, op weg naar een onbekende wereld!”