Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

Geslaagde bijeenkomst over ‘Agile werken’ noordelijke ICT-ers bij DICTU in Assen

Tientallen medewerkers van bedrijven met ICT-afdelingen uit heel Noord-Nederland namen donderdag 16 juni deel aan een informatiebijeenkomst over ‘Agile werken’. Gastheer deze middag was de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) in Assen. De noordelijke ICT-ers luisterden deze middag naar lezingen van vertegenwoordigers van zeer grote bedrijven (KLM en ING) over hun ervaringen met Agile werken.

Organisator van de bijeenkomst was de Kennisgroep Lean-Agile van Samenwerking Noord. Alle genodigden werden deze middag van harte welkom geheten door Gert-Jan Ridder van Samenwerking Noord en namens DICTU door divisiemanager Marcel Hoogland.

Het werd een zeer geslaagde middag, althans wanneer je het afmeet aan het doel van de bijeenkomst: enerzijds informatie-overdracht en kennisdeling, en anderzijds netwerken. Wat dat laatste betreft: voorafgaand aan de inleidingen van de sprekers, in de pauze en na afloop, was er volop gelegenheid om contacten aan te halen of om nieuwe mensen te leren kennen. En daar werd goed gebruik van gemaakt.

Wat is ‘Agile werken’ eigenlijk? Letterlijk vertaald kan het zijn: ‘behendig’ en ‘lenig’. Agile is dan ook een aanpak waarbij behendigheid in organisaties voorop komt te staan. Het team dat een project uitvoert door middel van een Agile-aanpak gaat ervan uit dat de omstandigheden tijdens het project veranderen, weet hier op in te spelen en zorgt er zo voor dat het eindresultaat niet in gevaar komt. Het is dus een nieuwe manier van werken, waar, met name bij ICT afdelingen van grote bedrijven, enorm veel efficiencyvoordelen zijn te behalen.

Agile bij KLM

Namens de KLM gaf Mike Rodenburg een uitvoerige toelichting op de manier waarop bij deze luchtvaartmaatschappij het Agile werken is ingevoerd. ‘Wanneer je als groot bedrijf Agile werken wilt invoeren, dan moet je dat doen naast de bestaande, oude manier’, zo gaf hij als tip mee. ‘Eigenlijk wil iedereen wel in de digitale, hippe wereld. Maar je hebt ook de oude organisatie nog nodig. En daarom is de basisorganisatie voor iedereen gelijk, en pas in de regionen daarboven kun je Agile gaan werken.’

Volgens Mike Rodenburg is Agile werken bij KLM in elk geval pure noodzaak, omdat de reusachtige digitalisering in de branche nieuwe kansen biedt. ‘Zo zijn er 150.000 unieke bezoekers per dag op de sales-website klm.com. Er zijn 75.000 sessies per uur. Door slim om te gaan met de informatiestroom kun je ontzettend veel doen om het de klanten naar de zin te maken. Als we bijvoorbeeld via social media horen dat iemand tijdens een vlucht zijn vriendin ten huwelijk wil vragen, dan willen wij daar op in kunnen spelen’, zo vertelde hij.

Volgens Rodenburg moet de invoering van het agile werken stap voor stap gaan, en niet volgens een ‘big bang’ methode.

Wel leidt het Agile werken volgens Rodenburg tot een verandering van managementstijl. ‘Je hebt bij die manier van werken minder managers nodig, maar meer coaches. Het leidt ook tot minder hiërarchie. Dat kan voor sommige mensen lastig worden, want veel mensen beheren de kunst van het loslaten niet. Maar voor managers die goed kunnen coachen, en die durven te vragen aan medewerkers: ‘Hoe kan ik je helpen?’, in plaats van het opdrachten te geven, is het een mooie, nieuwe manier van werken!’, aldus een enthousiaste Mike Rodenburg.

Agile bij ING

Dennis Wit verhaalde vervolgens over de invoering van Agile bij de ING. Dit keer nu eens niet volgens het inmiddels bekende Spotify verhaal. Bij ING Group Services levert men diensten aan de rest van de ING organisatie met meer dan 70 teams en meer dan 600 mensen. Dennis gaf op overtuigende wijze aan op welke wijze daarin bij ING de groei naar een Agile organisatie wordt gemeten en er continue wordt geleerd. Ook ging hij dieper in op de rol van de besturing van een dergelijke organisatieverandering. Daarbij zijn aspecten als de rol van de productowner, hoe het organiseren van meerder teams (scaling) en visual management erg belangrijk.