Geert Dedden CJIB: ‘Kennis is van ons allemaal’

Vanuit de stuurgroep Samenwerking Noord is Geert Dedden, hoofd ICT bij het CJIB, trekker van het thema Kennis. ‘Kennis is niet meer iets van een individu of van een organisatie, maar kennis is van ons allemaal.

Met elkaar hebben we zoveel mogelijkheden en daar moet je gebruik van maken. Wat Samenwerking Noord doet is mensen bij elkaar brengen om kennis  te delen en hierover met elkaar in gesprek te gaan.’

Samenwerken
Samenwerken is een thema dat in een gesprek met Geert Dedden regelmatig aan de orde komt. ‘Daarom voelt het CJIB zich ook zo thuis bij Samenwerking Noord’, zegt hij. ‘We hebben in Noord-Nederland veel prominente organisaties op IT-gebied. Die hebben allemaal met dezelfde ontwikkelingen te maken. We kunnen veel van elkaar leren. Bovendien kan het zeer verhelderend en verfrissend zijn om ergens anders in de keuken te kijken. We hebben daar inmiddels veel ervaring mee. Medewerkers die tijdelijk ergens anders werken, komen altijd terug met een rugzakje met informatie. De uitwisseling van een DUO manager bij het CJIB was een groot succes en ook nu nog zijn de contacten waardevol. Ook als wij IT’ers van andere organisaties in huis halen zie je dat ze wat inbrengen. We doen het toch net even anders en door de samenwerking worden we net even wat beter.’

Multispeed
‘We hanteren niet één aanpak voor alle IT ontwikkelingen, maar gebruiken de term “multispeed”. Soms heb je een speedboot en soms heb je een tanker nodig. De tanker wordt bij ons  steeds kleiner, omdat ik niet in grootschalige projecten geloof.’

Agile
‘De basis van onze IT ontwikkelingen zijn Agile en DEVOPS. Maar het tempo waarin we ontwikkelen varieert. Sommige trajecten hebben ketenafhankelijkheid en vragen meer tijd, maar voor andere trajecten willen we snel een eindresultaat bereiken. Om elke drie weken werkende software op te kunnen leveren  is Continuous Delivery en geautomatiseerd testen randvoorwaardelijk. Het CJIB heeft hier al mooie resultaten bereikt en blijft hier op door ontwikkelen.’

Big Data
‘In Februari  was bij het CJIB een Big Data bijeenkomst, georganiseerd door Samenwerking Noord. Daar werd snel duidelijk dat data voor iedereen van belang is, zo ook voor het CJIB. Data geeft veel mogelijkheden om terug te kijken, maar vooral ook om voorspellend te zijn. Een andere actuele kwestie bij het CJIB is de cloud ontwikkeling.’

Versnelling
‘Al deze ontwikkelingen zijn niet alleen bij het CJIB aan de orde, maar spelen bij bijna alle bij Samenwerking Noord aangesloten organisaties. Elkaar opzoeken en elkaar helpen op deze onderwerpen is leuk en brengt versnelling. Bij Samenwerking Noord is een aantal werkgroepen op specifieke onderwerpen actief. De doelstelling vanuit de stuurgroep is om deze Kennisgroepen en vooral de resultaten nog meer onder de aandacht te brengen, zodat alle betrokken partijen hun voordeel er mee kunnen doen. De komende periode is er bijvoorbeeld een Agile-Lean bijeenkomst gepland en een Internet of Things kennisbijeenkomst.’

Wensen
Al met al ziet Geert een duidelijke toegevoegde waarde van Samenwerking Noord, maar heeft ook nog wel wensen: ‘De verbondenheid met Samenwerking Noord kan nog groter. Op kennisgebied weten medewerkers elkaar via de Kennisgroepen op bepaalde thema’s al goed te vinden, maar dat kan nog veel meer dan we nu doen. We moeten medewerkers met elkaar in contact brengen, elkaar uitdagen en goed faciliteren. We moeten daar heel creatief in zijn om het tot een succes te maken!’