Functioneel Beheerders gemeenten bijeen

[fusion_text]Op 22 maart 2016 was de milieudienst van de gemeente Groningen gastheer van een bijeenkomst met functioneel beheerders binnen het sociaal domein (Sociale Zaken) van de gemeenten Leeuwarden, Groningen, Assen en Oldambt. Doel van de bijeenkomst was om de beheerders van de sociale zaken applicatie GWS van de gemeenten met elkaar in contact te brengen en de samenwerkingsmogelijkheden te onderzoeken.

Pitch
De aanwezigen gaven elk een pitch van hun werkzaamheden, waarin zij aandacht besteden aan hun speerpunten en aan de kansen voor samenwerking. Vervolgens werd dieper ingegaan op de mogelijkheden om kennis en expertise te delen. Hierbij werd vooral gekeken naar onderwerpen als berichtenverkeer, managementrapportages, documentgeneratoren en ontwikkelingen binnen het sociaal domein.

Kennis delen
De uitkomst van de bijeenkomst was dat de gemeenten graag meer met elkaar willen samenwerken door kennis en expertise te delen en door wellicht diensten van en aan elkaar te leveren. Er zijn ‘trekkers’ benoemd die diverse  bijeenkomsten zullen organiseren om op specifieke onderwerpen door te praten. Als groep zal men nog voor de zomer bij elkaar komen om onderwerpen verder uit te diepen of nieuwe onderwerpen te benoemen.

Meer informatie
Werkt jouw gemeente ook met GWS en wil je aansluiten bij deze kennisgroep of gewoon meer informatie dan kun je contact opnemen met Elsbeth van Haselen van de Gemeente Leeuwarden, elsbeth.vanhaselen@leeuwarden.nl.[/fusion_text]