Eerste editie TechTalks050 smaakt naar meer

DOT is de homebase geworden van TechTalks050. Net als dat Martiniplaza dat was voor SMC050. TechTalks050 is geïnitieerd door het Centrum voor Informatie Technologie van de RUG en beleefde op 15 april zijn première met een bijzonder themabijeenkomst rond Brain Inspired Computing.

Hoe breng je nieuwe (wetenschappelijke) technologische kennis op een toegankelijke manier en bij een breed publiek onder de aandacht? Dat is de vraag die te grondslag lag aan het ontstaan van TechTalks050. Het CIT van de RUG biedt er samen met een aantal partners een podium aan wetenschappelijke feiten die worden vertaald naar praktische consequenties, oftewel ‘science meets business’.

Maandag 15 april was de eerste editie van hopelijk nog vele van deze inspirerende avonden. Wetenschapper Niels Taatgen en ondernemer Jan Jonk (GainPlay) trapten TechTalks050 af met een keynote over Brain Inspired Computing en hoe we computers kunnen bouwen die minder energie verbruiken. Daarnaast was er aandacht voor serious gaming en welke kansen dit biedt voor bijvoorbeeld de behandeling van kinderen met angststoornissen of om te voorkomen dat bedlegerige mensen in een depressie raken.

De eerste TechTalks050 bood volop inspiratie en een volgende editie staat alweer op het programma voor 17 juni. Dan zal onder meer bewegingswetenschapper Bert Otten ingaan op het onderwerp ‘De natuur vooruit berekenen’. Aan de hand van de evolutie voorspelt Otten hoe de fysieke mens zich verder kan ontwikkelen in de moderne wereld.