Terugblik op het Agile congres

Het Agile congres werd gehouden op een prachtige locatie, het Infoversum, het enige ‘full dome” theater van Nederland. De bezoekers konden op verschillende plekken in het gebouw deelnemen aan drie interactieve workshops. Dat Agile werken al in veel organisaties binnen Samenwerking Noord geïmplementeerd is blijkt wel uit de vele geïnteresseerden voor dit congres. Er waren drie rondes en de bezoekers konden kiezen uit zes onderwerpen. Organisaties die sessies organiseerden, waren: RDW, DUO, CJIB, UMCG, Arlande, Quint Wellington Redwood, Sogeti, Project Teamwork en Quintor.

Met een bezoekersaantal van ongeveer 130 kwam de locatie goed tot zijn recht.  Omdat de sessies in de open ruimtes werden gehouden, wel afgeschermd door kamerschermen, was een hoger bezoekersaantal ook niet wenselijk geweest.

Het programma begon in de grote ronde koepelzaal waar de gastheer van het congres  met een ‘sprint’ binnen denderde (kenmerkend voor Agile werken) om de aanwezigen welkom te heten en uitleg te geven over het programma. Het programma eindigde ook weer  in dezelfde zaal met een forumdiscussie. Het waarom van Agile werken werd aan de kaak gesteld.  Zeven mensen uit de zaal werden uitgenodigd het podium te betreden om met argumenten te komen over waarom ze kiezen voor Agile en waarom ze niet zouden kiezen voor Agile. Dit leverde een mooie levendige discussie op.

Wat opviel bij de verschillende sessies is dat “verandermanagement , het “product ownership” en goed samengestelde multi-disciplinaire teams en bovenal goede samenwerking belangrijke pijlers zijn voor Agile werken. Daarnaast werd duidelijk dat de overgang naar Agile werken binnen de meeste organisaties meestal niet zonder slag op stoot gaat en dat niet alle projecten geschikt zijn om volgens de Agile methode te werken.

De open sfeer van het Infoversum , de verschillende infostands waar men een praatje kon maken en de gezellig ingerichte tent waar men kon lunchen zorgde voor een ontspannen sfeer. Maar het leukste en meest waardevolle onderdeel van het Agile Congres  was toch wel de aanwezigheid van de vele interessante deelnemers en de mogelijkheid tot netwerken.

Het was zondermeer een zeer geslaagde dag, over de inhoud van de workshops en de sprekers waren de deelnemers zeer te spreken. Zo hebben de deelnemers aangegeven dat ze veel hebben geleerd van de ervaringen en kennis van de sprekers. Al met al een zinvolle dag die vele inzichten en/of vaardigheden voor in de praktijk heeft opgeleverd.

Presentaties

DUO

Bekijk hier de samenvatting van de presentaties van DUO.

Quint

Bekijk hier de samenvatting van de presentaties van Quint.

Sogeti

Bekijk hier de samenvatting van de presentaties van Sogeti.
Bekijk hier de sheets van de presentatie van Sogeti.

Project Teamwork

Bekijk hier de samenvatting van de presentaties van Project Teamwork.
Bekijk hier de sheets van de presentatie van Project Teamwork.