EDU-robot voor alle basisscholen in Friesland

Alle basisscholen in de provincie Friesland krijgen na de zomervakantie de beschikking over een speciale EDU-robot en een bijbehorend lespakket. Initiatiefnemer is het Innovatiecluster Drachten, dat kinderen op deze manier wil laten zien hoe leuk werken met techniek kan zijn. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Fryslân, de gemeente Smallingerland en de Friese koepelorganisaties voor zowel christelijk als openbaar onderwijs.

Het Innovatiecluster Drachten verwacht in de toekomst veel nieuwe arbeidskrachten nodig te hebben. Met de robots wil het bedrijvencluster basisschoolkinderen alvast interesseren voor een loopbaan in de techniek. Daarnaast kunnen de robots helpen met rekenen, taal en nieuwe en belangrijke vaardigheden als ‘computational thinking’, oftewel het creatief inzetten van digitale technieken.

In totaal ontvangen 415 basisscholen in Fryslân ontvangen de EDU-robot. Kinderen kunnen deze robot zelf in elkaar zetten en door middel van een Arduino ‘hart’-processor besturen en programmeren. Elke school krijgt er een lespakket bij dat is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de koepelorganisaties CBOF en BDOF. Daarnaast wordt met ROC Friese Poort en Het Friesland College gewerkt aan een ondersteuningsprogramma voor de lessen door studenten.

Verder is er een werkgroep gestart om de EDU-robot een permanente plek te geven in de leerlijn ‘Computational Thinking’. In twee shifts in 2017 worden de robots over alle Friese basisscholen verdeeld totdat alle scholen hun eigen EDU-robot hebben. Begin 2018 wordt er een groot feestelijk event georganiseerd om alle scholen met hun EDU-robot bij elkaar te brengen. Hier kunnen de kinderen laten zien wat ze hun eigen robot geleerd hebben.

Verzending
De eerste EDU-robots worden op woensdag 6 september ingepakt en klaargemaakt voor verzending. Neopost Technologies in Drachten heeft een volautomatische inpakmachine beschikbaar gesteld om de robots in te pakken. Leerlingen van basisschool ‘het Mozaiek’ uit Drachten helpen mee. Basisscholen in de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Oost- en Weststellingwerf kunnen de robot een dag later al verwelkomen.

Klik hier voor meer informatie over het project