Dutch Blockchain Hackathon levert tal van veelbelovende toepassingen op

De Dutch Blockchain Hackathon, afgelopen weekend in The Big Building in Groningen, was een groot succes. De reacties van deelnemers, juryleden en organisatoren zijn zo positief dat nu al wordt nagedacht over een 2018-editie. En als je kijkt naar de vele innovatieve Blockchain-toepassingen die er het levenslicht zagen, lijkt het ook niet meer dan logisch om de hackathon volgend jaar een vervolg te geven.

In totaal leverde de eerste editie van de Dutch Blockchain Hackathon meer dan vijftig nieuwe toepassingen op, die stuk voor stuk verder onderzocht en ontwikkeld zullen worden. Maar zoals bij elke wedstrijd kan er maar één de winnaar zijn. Nou ja, in dit geval werden er vijf teams als winnaar aangewezen. Zij ontwikkelden volgens de jury de beste en meest veelbelovende blockchaintoepassing binnen vijf van tevoren vastgestelde ‘tracks’: Identity, Energy, Reinventing Government, International Trade & Entrepreneurship en Future of Pensions.

Identity
Winnaar van de Identity-track werd het Refugee E-dentity-team. Zij werkten aan een methode om via blockchain biometrische data op te slaan en te gebruiken voor de identificatie van vluchtelingen. Daarmee willen ze het vluchtelingenvraagstuk voor zowel vluchtelingen als overheden gemakkelijker maken.

Energy
De Energy-track werd gewonnen door TOBLOCKCHAIN. Zij ontwikkelden ‘Power to Share’, waarmee groene energie deelbaar wordt via Whatsapp. Op die manier willen ze niet alleen het vertrouwen in duurzaamheidscertificaten voor energie vergroten, maar ook de populariteit van groene energie onder ‘prosumers’ vergroten.

Reinventing Government
Het hackteam van de gemeente Zuidhorn ging er met de hoofdprijs in de track Reinventing Government vandoor. De app die het team als prototype heeft gebouwd, stelt tal van maatschappelijke organisaties in staat  hun diensten en producten aan inwoners aan te bieden, bijvoorbeeld als het gaat om het bieden van hulp aan gezinnen in armoede. Inwoners die op zoek zijn naar hulp, mantelzorg of een fiets voor hun kind, zien in één oogopslag waar ze daarvoor terecht kunnen. De uitwisseling kan plaatsvinden zonder administratie en zonder geldstroom.

International Trade & Entrepreneurship
De met opvallende rode mutsjes getooide leden van team Zissou schreven deze track op hun naam met een product dat de samenwerking tussen freelancers en zzp’ers en hun opdrachtgevers een stuk gemakkelijker maakt. Ook zijn de waterdichte standaardcontracten die dankzij het platform kunnen worden opgesteld gemakkelijk te controleren door de overheid, zodat zowel freelancers als hun opdrachtgevers minder kans lopen op boetes.

Future of Pensions
Het team BEN#2 werkte aan een Blockchain-oplossing voor een belangrijk pensioenvraagstuk: het groeiende aantal mensen dat van job naar job hopt of zelfstandig werkt en dus niet hun hele werkende leven onder één pensioenplan vallen. BEN#2 ontwikkelde daarom een transparant administratiesysteem waarin freelancers hun pensioenbetalingen kunnen doen en dit ook kunnen aantonen.

Prijzen
Elke track winner mocht een geldprijs van 7.500 euro in ontvangst nemen. Voor de runners up lag 2.500 euro klaar.  De winnaars van de tracks Reinventing Government en ‘Identity’ kunnen daarnaast rekenen op een plek in een splinternieuwe acceleratorprogramma. In dit programma, een initiatief van organisator Dutchchain, Samenwerking Noord en de NOM, worden de teams ondersteund bij het doorontwikkelen van hun prototype.