Drenthe zet met DIDI in op kansen Internet of Things

Drenthe veranderd gestaag in één grote Internet of Things-proeftuin. Bewoners, ondernemers, overheden en non-profits in vrijwel de gehele provincie hebben inmiddels toegang tot het openbare LoRaWAN-netwerk van DIDI: het Drents Internet der Dingen Initiatief. “Vooral voor het mkb – de belangrijkste pijler onder de Drentse economie – biedt het Internet of Things massa’s innovatiemogelijkheden”, zegt Henk Brink, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Drenthe. “Met DIDI bieden we ondernemers de kans om te experimenteren. Dat moet niet alleen leiden tot economische groei, maar ook oplossingen bieden voor maatschappelijke vraagstukken.”

Volgens Esmeralda Top, Aanjager Digitale Economie & Innovatie bij de provincie Drenthe, voldoet DIDI aan een belangrijke behoefte bij ondernemers. “Enkele jaren geleden kwam The Things Network (TTN) op, een crowdfunded IoT-netwerk waarbij iedereen een gateway kon aanschaffen om zo samen een openbaar netwerk te creëren. We zijn toen gaan inventariseren of ook in Drenthe animo was voor LoRaWAN en dat bleek het geval. Omdat het hele crowdfundingproces echter maar duurde en duurde, heeft het College van Gedeputeerde Staten uiteindelijk besloten om als provincie zelf maar aan de slag te gaan. Dat was de start van DIDI, dat nu bestaat uit een mix van TTN en door de provincie gefinancierde gateways.”

Maar wil je een stevig en goed dekkend LoRaWAN-netwerk opzetten, dan heb je gateways op slimme locaties nodig, het liefst zo hoog mogelijk. “De Veiligheidsregio Drenthe wilde wel meewerken, dus op een aantal brandweerkazernes, maar ook op de politietoren in Assen is een LoRaWAN-gateway te vinden. Aangevuld met een aantal andere hoge gebouwen zitten we momenteel op een dekking van zo’n 90 procent. Alleen in de gemeente Aa en Hunze en een paar plekken bij Meppel en Beilen is nog onvoldoendedekking. Dus mochten daar nog ondernemers of overheden zijn die een mooi gateway-plekje hebben, dan mogen die zich uiteraard bij mij melden”, lacht Top.

Want zolang de dekking nog niet honderd procent is, zit DIDI volgens haar eigenlijk nog in de startupfase. “Pas als we volledige dekking hebben én ook het open data portal gereed is, zijn we helemaal rond”, aldus Top. Dat dataportal, dat momenteel in ontwikkeling is bij Samenwerking Noord-lid New Nexus, speelt een belangrijke rol in het hele Drentse Internet der Dingen Initiatief. “Big data science is een belangrijk onderdeel van het project. Daarmee kun je niet alleen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken vinden maar kun je ook kansen voor economische innovatie waarnemen.”

Hoewel DIDI volgens Top dus nog niet helemaal rond is, lopen er al wel wat mooie pilotprojecten die een goed beeld geven van de mogelijkheden. “Bijvoorbeeld bij het Nationaal Park Drentsche Aa, waar via LoRaWAN bezoekersstromen worden geanalyseerd. En dan heb je nog een pilot slimme monitoring grondwaterpeil, tellingen van brugopeningen, het in kaart brengen van fietsersstromen en ondertussen onderzoekt de Meldkamer Noord-Nederland of met behulp van het IoT de aanrijtijden kunnen worden verbeterd: en dat zijn nog maar een paar van de eindeloze toepassingen die je voor het netwerk kunt bedenken.”

“Ik vergelijk DIDI weleens met een dansvloer”, zo geeft Top met een glimlach aan. “Als provincie helpen we bij de aanleg, maar het is uiteindelijk aan ondernemers en overheden om erop te gaan dansen.” Gedeputeerde Henk Brink voegt daaraan toe: “Doen zit in onze natuur en met DIDI laten we dat zien.”