Dimpact verwelkomt Groningen als grootste en Ten Boer als kleinste coöperatielid

Gemeenten Groningen en Ten Boer treden toe tot de coöperatieve vereniging Dimpact. De coöperatie voor gemeentelijke ICT-inkoop en standaardisatie komt daarmee op een omvang van anderhalf miljoen inwoners. Groningen is met ruim 200.210 inwoners nu het grootste lid en Ten Boer met 7.450 het kleinste lid van het samenwerkingsverband.

Op 24 november is de samenwerking bekrachtigd tussen Ton Schroor, wethouder Publieke Dienstverlening & ICT gemeente Groningen, André van de Nadort, burgemeester gemeente Ten Boer en René Bal directeur-bestuurder Dimpact. Dit gebeurde tijdens een feestelijke bijeenkomst in aanwezigheid van ruim 50 betrokkenen, waaronder directieleden, afdelingshoofden, management- en projectteams.

Ton Schroor, wethouder gemeente Groningen: “De samenwerking binnen Dimpact zorgt voor uitwisseling van kennis en ervaringen tussen gemeenten en levert daarmee naast voordelen voor de bedrijfsvoering ook veel energie op. Dimpact ontzorgt gemeenten onder anderen door het beheer en de inkoop van ICT te organiseren. Dat maakt dat wij ons nog beter op onze dienstverlening aan de burgers kunnen richten.”

De gemeente Ten Boer besteedt als zelfstandige gemeente taken uit aan Groningen waaronder ICT-taken, waarbij ze zelf verantwoordelijk blijft voor beleid en regie. Het lag daarom voor de hand dat Ten Boer meeging in de keuze van Groningen voor samenwerking in Dimpact.

André van de Nadort, burgemeester gemeente Ten Boer: “Met samenwerking heeft Ten Boer al veel ervaring. Het stimuleert creativiteit en innovatie. Dat is belangrijk voor gemeenten om te moderniseren. Tien jaar geleden had elke gemeente haar eigen proces, terwijl het eindproduct – zoals een paspoort of rijbewijs – hetzelfde is. Tijden zijn veranderd en dat is goed. Het gaat er immers om dat de burger zo efficiënt mogelijk zijn paspoort of rijbewijs krijgt. Door standaardisering kan dit beter, vlotter en goedkoper. Dimpact ontzorgt ons daarbij, zodat wij ons als gemeente kunnen focussen op onze dienstverlening.”

Door toetreding kunnen Groningen en Ten Boer zonder aanbesteding gebruik maken van het coöperatie-portfolio, bestaande uit diverse ICT-producten en diensten voor de dienstverlening, ingekocht bij marktpartijen en shared service organisaties.

Eén dag na de toetreding tot de coöperatie heeft Groningen al de (kern)website van de Dimpact-samenwerking gelanceerd op gemeente.groningen.nl. Groningen bereidt zich tevens voor op de implementatie van zaakgericht werken met het generiek ingerichte zaaksysteem via Dimpact. De gemeente Ten Boer gaat daarbij gebruik maken van dezelfde applicatie.

René Bal, directeur-bestuurder Dimpact: “Wij zijn verheugd om deze twee nieuwe leden te mogen verwelkomen. De kennis en ervaring die zij meebrengen zijn waardevol voor al onze leden. In Groningen en Ten Boer herkennen wij enthousiaste gelijkgestemden in ambities voor de digitale overheid. Wij zijn derhalve trots op deze nieuwe grootste en kleinste leden van de coöperatie.

Bron: http://dimpact.nl/Nieuws/dimpact-verwelkomt-groningen-als-grootste-en-ten-boer-als-kleinste-cooperatielid