Digitale Top helaas afgelast, maar grote dank voor ieders inzet!

In verhouding tot alle enorme gevolgen van de komst van het coronavirus naar Nederland is het maar een onbelangrijk detail. De tweede editie van de jaarlijkse Conferentie Nederland Digitaal die van 16 tot en met 19 maart 2020 plaats zou vinden in Groningen moest door de omstandigheden worden afgelast.

Wij realiseren ons dat de komst van het virus veel en veel ernstiger gevolgen heeft. Maar toch: voor de onlinewereld in Noord-Nederland had de conferentie een heel mooi evenement kunnen zijn.

Het kabinet, ondernemers, onderzoekers, maatschappelijke organisaties en andere overheden wilden de conferentie gebruiken om de doelstelling om Nederland op digitaal gebied koploper van Europa te maken dichterbij te brengen. Noord-Nederland had het evenement willen aangrijpen om te tonen wat we hier allemaal in huis hebben.

Het was voor ons dan ook wel even slikken dat de Digitale Top niet door kon gaan. Qua voorbereiding had iedereen de benen uit het lijf gelopen en het programma zag er prachtig uit.

Ik wil iedereen die daaraan heeft meegewerkt nog even zeer hartelijk bedanken voor de inzet.

Het evenement is afgelast, maar gaat zeker op een later moment door. Dan zullen we graag weer een beroep doen op ieders creativiteit en ben ik ervan overtuigd dat het alsnog een prachtige manifestatie van noordelijk digitaal vernuft zal worden!