DICTU gunt Samenwerking Noord-leden een blik onder de motorkap

We kennen overheidsorganisaties zoals bijvoorbeeld Gasunie, RDW en DUO van hun prachtige gebouwen aan de A7, het CJIB met zijn prominente pand in Leeuwarden en natuurlijk weten we de provincies en gemeenten te vinden, maar waar zit DICTU nu precies? En wat doen ze er eigenlijk? DICTU gaf afgelopen donderdag 24 mei de geïnteresseerde toehoorders, en dat waren er zo’n 60 in totaal, een kort kijkje onder de motorkap.

DICTU heeft kantoren in Assen, Zwolle en Den Haag, datacenters in Groningen en Amsterdam en valt onder het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. In 2010 is de uitvoeringsorganisatie gefuseerd met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, maar onder Rutte III is dit in 2017 weer ongedaan gemaakt.

In 2013 wordt een begin gemaakt met DICTU als rijksbreed Shared Service Center ICT voor onder andere inspecties, subsidies en digitale toegang. Een ICT-afdeling voor ICT-ers binnen de diverse ministeries dus. In de jaren die volgen neemt het aantal opdrachtgevers toe en in 2015 wordt gestart met de DICTU Cloud.

Inmiddels beheert DICTU liefst 14.000 werkplekken en zo’n 13.000 mobiele apparaten. Het maakt daarvoor gebruik van 3.300 servers met wel 1.400 applicaties.

Pieter Steendam, teamleider Cloud beheer, Lammert Elema, teamleider Cloud operationeel applicatiebeheer, en Pieter Verkiel, projectleider/adviseur, namen de aanwezigen op 24 mei mee in een vogelvlucht. Die leidde over het ontstaan van de Cloud en via de operationele kant en applicatiebeheer van de Cloud-ervaringen richting de visie op de toekomst.

Het klinkt aantrekkelijk om als één van de weinige overheidsorganisaties het beheer over een eigen Cloud-omgeving te hebben, maar er zit ook een andere kant aan dat verhaal. Het werken in de Cloud brengt organisatorisch de nodige veranderingen met zich mee. Applicatiebeheerders en -bouwers die van oudsher nog vervlochten zijn met oude afdelingen en ministeries moeten anders denken en anders werken. De Agile werkwijze met DevOps teams vraagt nou eenmaal om een nieuwe denkwijze.

Daarom is het belangrijk om het verhaal te vertellen en de mensen op te zoeken. Verkiel heeft naar eigen zeggen dan ook nog nooit zoveel powerpoints en presentaties in elkaar moeten zetten. De cloud is momenteel nog een roze wolk, maar met hard werken wordt ‘ie uiteindelijk wel wit…