5 september: Conferentie ‘Blockchain in Education’ in Academiegebouw

Blockchain gaat in rap tempo het hele onderwijsbestel fundamenteel veranderen. Om inzicht te krijgen in deze radicale veranderingen wordt op 5 september in het Academiegebouw van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) de conferentie ‘Blockchain in Education’ gehouden.

Dat blockchain voor disruptie zal zorgen, ook in het onderwijs, staat inmiddels wel vast. Leerlingen en studenten gaan merken dat blockchain de uitwisseling en toegankelijkheid van hun studiegegevens veel sneller, gemakkelijker, veiliger en betrouwbaarder maakt en onderwijsinstellingen zullen merken dat ze met blockchain een hoop administratieve rompslomp kunnen vermijden en dat verantwoordingsprocessen en het beheer van studie- en studentgegevens veel slimmer kan worden georganiseerd.

Daarnaast wordt verwacht dat blockchaintechnologie ook de uitvoering van studiefinanciering, het beheer van scholingsbudgetten en de veilige en betrouwbare opslag, gebruik en hergebruik van leerresultaten, certificaten en diplomaregisters sterk zal vereenvoudigen en verbeteren.

Conferentie
Met de gecombineerde expertise en unieke steun van Rijksuniversiteit Groningen (RuG), Dutch Blockchain Coalition, DUO, ICTU, Gemeente en Provincie Groningen, TNO, Quintor, Stichting ePortfolio Support (StePS), Groningen Declaration Network (GDN), Learning Machine USA, Joint Research Centre EU, Rabobank en Dutch Blockchain Hackathon worden tijdens de conferentie op 5 september de unieke kansen en mogelijke risico’s van blockchaintoepassingen in het onderwijs besproken en worden de eerste toepassingen en prototypes gedemonstreerd.

Kijk voor het programma op www.bcined2017.nl of op de eventpagina van Samenwerking Noord