Bytesnet sluit zich aan bij Samenwerking Noord: ‘Ook wij streven naar kennisdeling’

Op dinsdag 4 oktober was het dan zover: Bytesnet-CEO Peter de Jong zette zijn handtekening onder het Samenwerking Noord-convenant voor commerciële partijen. “Dat we juist nu toenadering zoeken, heeft alles te maken met de bouw van ons nieuwe datacenter/-lab op de Zernike Campus”, aldus De Jong. “Daarmee willen we een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de versterking van het regionale ICT-ecosysteem.”

Bytesnet ontstond bijna tien jaar geleden uit de Internet Exchanges in Groningen en Rotterdam. Het bedrijf levert inmiddels datacenteroplossingen in heel Nederland. “In Groningen werken we onder meer voor de Gasunie, de Hanzehogeschool, RDW, Noorderpoort en nog een stuk of 25 ICT-bedrijven”, vertelt Peter de Jong. “In Rotterdam zijn we vooral erg sterk in de zorgsector, met klanten als het Erasmus Medisch Centrum en het Maasland Ziekenhuis, maar we verzorgen er bijvoorbeeld ook datacenterdiensten voor Vodafone.”

Met de bouw van een volledige nieuwe locatie op de Zernike Campus zet Bytesnet een ambitieuze volgende stap. “De combinatie van datacenter en datalab is echt uniek”, aldus Business Development Manager Michael Arbman. “We brengen de data niet meer naar de wetenschap, maar de wetenschap naar de data. En dat is ook wel nodig: de distributie van big data is een behoorlijke bottleneck. Er wordt tegenwoordig zoveel verzameld, dat het bij wijze van spreken gewoon niet meer door de kraan past.”

Met de faciliteiten die het spectaculaire gebouw straks zal herbergen, kunnen bedrijven en instellingen die zich bezighouden met data science hun voordeel doen. “Bij Bytesnet geloven we in kennisdeling, net zoals Samenwerking Noord dat doet”, aldus De Jong. “Daarom willen we ook dat onze nieuwe locatie echt een onderdeel wordt van de Zernike Campus. Het datalab kun je dan ook het beste zien als een innovatiewerkplaats, waar het bedrijfsleven, het onderwijs en de wetenschap samen werken aan nieuwe ontwikkelingen waar we allemaal baat bij hebben.”

 Zo wordt al met de Hanzehogeschool Groningen samengewerkt in het Digital Society Hub en het onderzoekscentrum voor energietransitie EnTranCe. En we zijn nog met veel meer partijen op de noordelijke datamarkt in gesprek”, aldus De Jong. “Maar daar kan ik op dit moment nog niet alles over vertellen”, voegt hij met een knipoog toe.

Het lidmaatschap van Samenwerking Noord past volgens De Jong en Arbman uitstekend bij de ambities die Bytesnet koestert met zijn nog te bouwen datalab. “Ik vind het erg mooi om te zien hoe hier in het Noorden vanuit de vraagkant zo nauw wordt samengewerkt binnen Samenwerking Noord”, aldus Rotterdammer Arbman. “Hier wordt gesproken over ‘wij’ in plaats van ‘ik’, zoals in het westen van het land vaak het geval is. Die bereidheid om samen op te trekken is volgens mij ook de belangrijkste reden dat hier zoveel moois gebeurt op ICT-gebied.”

www.bytesnet.nl