Brainstormsessie levert volop ideeën op voor Top Dutch Talent-portal

Op maandag 18 juni vond in The Student Hotel in Groningen een lunchsessie plaats in aanloop naar de grote bijeenkomst op 9 juli waar de opzet voor de Top Dutch Talent website/jobportal zal worden gepresenteerd. Tijdens de lunch werd volop gebrainstormd over hoe dit platform voor talent het beste vorm kan krijgen.

Diverse partijen, waaronder Samenwerking Noord, hebben op uitnodiging van het IWCN en de gemeente Groningen geprobeerd richting te geven aan de structuur, vormgeving en functionaliteit van de toekomstige website/jobportal.

Het doel van Top Dutch Talent is het samenbrengen van internationaal talent en het innovatieve noordelijke bedrijfsleven. Maar hoe gaan zij elkaar precies vinden? Daar wordt met dit interactieve platform hard aan gewerkt.

De brainstormsessie leverde in ieder geval voldoende ideeën en input op om bij de lancering op 8 juli met een doorwrocht plan te komen. Hoe dat er precies uit zal zien, is nog even afwachten, maar onze interesse is gewekt!

Download hier de flyer met meer informatie over Top Dutch Talent