Arie van Bennekum: ‘Agile maakt je future proof’

Een man met een missie. Zo kun je Arie van Bennekum gerust typeren. Hij is één van de keynote speakers tijdens het Agile congres op 11 november en mede-auteur van het in 2001 opgestelde Agile Manifesto.

Het enthousiasme spat er van af als je met Arie van Bennekum praat over agile. Hij is dan ook een veel gevraagd spreker tijdens congressen. Vorige week sprak hij nog 800 man toe op een congres in Istanbul. ‘Congressen zijn de driver van agile’, zegt hij. ‘Agile is community gedreven ontwikkeld, maar tot mijn verbazing zijn er nog altijd mensen die niet weten wat het is of door dogmatisch methoden aan te hangen mythes in stand houden.  Agile is voortgekomen uit best practices en die moeten we bij elkaar brengen. Daarom spreek ik altijd graag op congressen.’

Simpel
Van Bennekum heeft uitgesproken opvattingen: ‘Agile is super simpel. De kern van Agile is gebaseerd op een tiental rituelen. Mensen maken namelijk het verschil. Het gaat om het creëren  van meer businesswaarde en dit sneller en tegen een betere kwaliteit leveren. De medewerkers worden gelukkiger en het bedrijf wordt wendbaarder. Er is een enorme businessdruk om de reactiesnelheid van bedrijven te vergroten. Bedrijven die dit niet doen, gaan kapot. Hiervan zijn voldoende voorbeelden te geven, denk maar eens aan Nokia of Blackberry. Ik noem dat ook wel het Nokia-risico. Bedrijven die van zichzelf vinden dat ze heel goed bezig zijn en daardoor te weinig oog hebben voor ontwikkelingen die in de buitenwereld gaande zijn.’

Agile Transformation Model
Van Bennekum heeft een eigen model ontwikkeld om bedrijven naar agile te transformeren. ‘Ik ken bedrijven die aangeven geen tijd te hebben voor innovatie. Hun eigen medewerkers zijn te druk met de waan van de dag. Het ‘Integrated Agile Transformation Model’ doorbreekt dit patroon. Eind dit jaar verschijnt mijn boek hierover en tijdens het Samenwerking Noord congres ga ik dit toelichten. We denken nog teveel in requirements en hebben last van paradigma’s. Daar moet je van af. Je moet toe naar doeldenken. Welk doel wil je bereiken? Als je dat scherp hebt, vogel je onderweg wel uit hoe je daar komt. En hiervoor is niet één methode heilig. Hoezo alleen maar scrum? Je moet overal het beste uit halen. En daarvoor heb je veel methodes tot je beschikking. Gebruik die dan!’ Voor van Bennekum zijn de practices uit bijvoorbeeld Lean, KanBan, XP en AgilePM essentieel om te komen tot de voordelen die Agile biedt.

Missie
‘Mijn persoonlijke missie bestaat uit twee dingen: ik wil dat mensen snappen waar het over gaat en ik wil erkenning. Te vaak hoor ik allerlei mythes over Agile. Die mythes leiden tot activiteiten onder de naam Agile met schokkend slechte resultaten en dat vind ik moeilijk te accepteren. Ook is één van de mythes ontstaan dat Agile projecten ontkent. Zelf heb ik nooit anders dan projecten gedaan en ik wil graag aantonen dat dat super met Agile kan.

Future proof
Zelf ben ik in 1994 anders gaan werken. Ik zat daarvoor bij een organisatie en wat we opleverden was zo slecht dat ik toen heb besloten daar niet langer meer aan mee te werken. In 1998 heb ik achteraf bezien al met succes mijn eerste transformatiewerkzaamheden uitgevoerd. Vervolgens ben ik gaan experimenteren met als doel dat het effectiever en efficiënter en voor medewerkers met meer plezier kan. Ik kwam toen in contact met anderen die hier vanuit verschillende invalshoeken ook mee bezig waren. In 2001 zijn we met deze groep bij elkaar gaan zitten en hebben het Agile Manifesto ontwikkeld.  Sindsdien zie ik mooie ontwikkelingen, waarbij steeds meer bedrijven agile adopteren. En daar ben ik blij mee. De dynamiek van de wereld van tegenwoordig is op alle vlakken zo veel sneller dan toen ik in 1994 mijn verandering in gang zette. We moeten in staat zijn te reageren, of het nu gaat om producten, diensten of veiligheidsissues. Altijd weer is reactiesnelheid met behoud van kwaliteit de sleutel. Agile maakt je future proof.’

Arie van Bennekum is één van de keynote speakers tijdens het Agile Congres van Samenwerking Noord dat op 11 november in het provinciehuis van Groningen wordt gehouden. Meer informatie over het Agile Manifesto is te vinden op: http://agilemanifesto.org/.