Update coronavirus en maatregelen omtrent onze events.

Ambitieus plan O2G2: digitaal onderwijs voor kleuters tot en met VWO’ers

In Groningen zijn de afgelopen jaren vele lichtingen schoolkinderen opgeleid die op digitaal gebied nagenoeg analfabeet zijn gebleven. Zij hebben nul tot nauwelijks ervaring met ICT, en ze komen straks volledig onvoorbereid in een nieuwe digitale wereld. Vanuit de organisatie voor openbaar onderwijs in Groningen O2G2, die sinds 1 januari van dit jaar ook is aangesloten bij Samenwerking Noord, is er nu een opmerkelijk initiatief om daar een einde aan te maken.

In het kader van het plan is O2G2 in het schooljaar op acht scholen pilots gestart met lessen in ‘digitale geletterdheid’. In de toekomst moet het zo zijn dat er een leerlijn ontstaan die start bij de kleuters en doorloopt tot en met de laatste klas van het vwo. Leerlingen van O2G2 werken nu vier uur in de week aan hun digitale vaardigheden.

Om de docenten te helpen met de digitaliseringsslag biedt Samenwerking Noord zijn hulp aan. Volgens voorzitter Fred Hassert kunnen de aangesloten organisaties daarnaast voor de nodige stageplaatsen zorgen. “Zo kunnen we de leerlingen al vroeg laten zien wat het Noorden te bieden heeft op ICT-gebied”, zo zegt hij. “Daarnaast kunnen we de link leggen met het Digital Office Groningen om nog meer slagkracht te krijgen.”

Het plan is gemaakt onder verantwoordelijkheid van Theo Douma, voorzitter van het college van bestuur van O2G2, en moet er toe leiden dat de digitale kennis bij Groningse leerlingen sterk toeneemt.

Meer over het plan is te lezen in een uitgebreid interview met Douma op de website van kennisnet.