‘Als projectmanagers moeten we onze Lean/Agile-kennis meer gaan uitdragen’

Inzetten op kennisdeling op het gebied van Lean en Agile werken. Dat is waar zowel  de projectmanagerspool (PMP) binnen Samenwerking Noord als de kennisgroep Lean/Agile dit jaar fors op zal gaan inzetten.“Binnen de projectmanagerspool van Samenwerking Noord zijn we allemaal al behoorlijk bedreven in de Lean/Agile-aanpak. Maar bij onze opdrachtgevers ontbreekt die kennis vaak nog”, aldus Henk van Elden, operationeel manager ICT bij het CJIB in Leeuwarden. “En dat terwijl die methoden ook in de aanloopfase naar projecten voor veel winst kunnen zorgen.”

Henk van Elden heeft zitting in een aantal kennisgroepen en is verbonden aan de projectmanagerspool (PMP) binnen Samenwerking Noord. “Met de PMP willen we het projectmanagement binnen de aangesloten organisaties op een zo hoog mogelijk niveau brengen”, zo legt hij uit. “Daarvoor willen we de potentie en resources die we gezamenlijk in huis hebben zo goed mogelijk benutten. Het delen van kennis en ervaring op het gebied van Lean/Agile is daarbij bijzonder belangrijk gebleken.”

Onderling wordt dus al volop ingezet op een Lean/Agile benadering van het projectmanagerschap, maar ook in andere geledingen mag volgens Van Elden best wat meer aandacht komen voor dit onderwerp. “Vandaar ook de oprichting van de kennisgroep Lean/Agile. Tijdens een inventarisatie van wat we de afgelopen periode zoal hebben gedaan en welke onderwerpen nog extra aandacht verdienden, kwam naar voren dat we die efficiënte manier van werken nog wel wat meer mogen uitdragen, vooral bij opdrachtgevers.”

Vooralsnog is het zo dat projecten in de aanloopfase vooral vanuit de meer traditionele watervalmethode benaderd worden. “Terwijl je veel winst kunt behalen door ook al in die zogezegde nulfase een Agile-benadering te hanteren. De kwaliteit van de opdracht is immers van groot belang voor het resultaat, zowel financieel als qua doorlooptijd.”

Om dat bij de opdrachtgevers onder de aandacht te brengen, is het plan ontstaan om  vanuit de kennisgroep Lean-Agile een seminar /workshop op te zetten. “Het is de bedoeling dat alle partijen die een rol spelen in het proces, van de totstandkoming van een opdracht tot de uitvoer ervan, met elkaar in gesprek raken. Samen kunnen we ervoor zorgen dat we het projectmanagement naar een nog hoger niveau tillen.”